Även sidentyger genomgår appretering, bland annat skrapning. De kan genom pressning erhålla ett moaréartat utseende. En annan ...
Samlag · Assisterad befruktning (Insemination · In vitro-fertilisering) · Abort · Skrapning · Äggdonation · Spermadonation · ... Ibland lossar inte moderkakan efteråt, i vilket fall man gör en skrapning så att livmodern blir helt tömd. Efter att aborten ... På abortdagen får man fasta eftersom det kan behövas en skrapning efteråt. Man får under dagen tabletter som drar ihop ...
De slidhorn som nötkreaturen bär kan beredas med urkokning, skrapning och polering. Om de värms blir de mjuka och kan formas. ...
Detta kallas abrasio ("skrapning"). Vid gomspalt bör största försiktighet vidtagas om det anses nödvändigt med abrasio. ^ [a b ...
Efter kokningen är hornet mjukt och kan jämnas till genom invändig och utvändig skrapning. ...
... diagnostiseras ofta med hjälp av biopsi av livmoderslemhinnan eller genom att ta prover med skrapning. Ett ...
Guasha, skrapning (刮痧). *Koppning (拔罐). *Kostråd (飲食療法) ...
Samlag · Assisterad befruktning (Insemination · In vitro-fertilisering) · Abort · Skrapning · Äggdonation · Spermadonation · ... Graviditeten kan bli avbruten och embryot dö, utan att det lämnar kroppen (fördröjt missfall), då skrapning måste företas.[3] ...
Alla andra skadliga ingrepp på de kvinnliga genitalierna av icke-medicinska skäl, exempelvis prickning, snittning, skrapning ...
Till den förstnämnda gruppen hör skrapning, frysning, och att man sticker hål med en pincett och trycker ut mollusken. Dessa ...
Ofta gör man också en skrapning (abrasio) av adenoiden med förhoppningen att det ska underlätta luftningen av mellanörat genom ...
Sedan följde rikliga, småningom avsvalnande översköljningar, skrapning med badskrapa och ingnidning med olja. I varmrummet ...
Den består i en skrapning på kroppen med ett redskap som används för att stryka på kroppen för att öka cirkulationen i ...
Det råa bastet fås genom skrapning eller genom att man behandlar stjälkarna med varmt vatten och ånga eller asklut, varefter ...
Då husen är synnerligen utsatta för väder och vind åtgår mycket tid till skrapning och målning av alla fasader. Fyrplatsen med ...
... genom skrapning/borstning av dessa, och regelbundna munsköljningar. I medeltida Europa hade de rika tillgång till kringfarande ...
Samlag · Assisterad befruktning (Insemination · In vitro-fertilisering) · Abort · Skrapning · Äggdonation · Spermadonation · ... När en molagraviditet har upptäckts behöver troligen akut skrapning av livmodern genomföras, varefter man tar regelbundna ...
Hannarna strider mot varandra om rätten att para sig genom att slå med fötterna mot varandra, bett och skrapning med klorna. ...
Efter aborten görs en undersökning av livmoderinnehållet och en eventuell skrapning av livmodern kan bli aktuell om aborten ...
... är ett gynekologiskt ingrepp i livmodern. Det kan göras av olika orsaker; som undersökningsmetod, för att stoppa ... Vårdguiden: Gynekologisk skrapning Denna artikel om medicinsk vetenskap eller humanfysiologi saknar väsentlig information. Du ...
... skrubbning eller någon form av mekanisk metod till exempel skrapning. Kaffebönorna får sedan ligga i blöt under en viss period ...
... skrapning och bränning Om behandlingen varit lyckad, dvs att all tumörvävnad avlägsnats är patienten botad från cancern. " ...
I hennes tidiga produktion finns figurativa avbildningar av människor och djur, utförda i glasyrmålning och skrapning på fajans ...
Det är dock ovanligt då grisar oftast lögas (skållas) och dess hår tas bort genom skrapning, slutligen sveder man grisen med ...
... skrapning (刮痧) Koppning (拔罐) Kostråd (飲食療法) Massoterapi, kinesisk kiropraktik Moxibustion, förbränning av grovbladig gråbo vid ...