ASAT förekommer främst i hjärta, lever och skelettmuskulatur. I levern finns ASAT både i mitokondrier och i cytoplasman till ...
... är ett sinnesorgan som finns i skelettmuskulatur. Muskelspolarna har främst två syften. Dels låter de dig känna av ...
Efferenta nerverna är: Motorneuron, som signalerar till viljestyrd skelettmuskulatur. Nervfibrer i det autonoma nervsystemet, ...
Varje gälbåge innehåller sin egen skelettmuskulatur, broskbåge, nerv och artär. ^ Schoenwolf, Gary C. (2021). Larsen's Human ...
... är en benign tumör som utgår från tvärstrimmig muskulatur (skelettmuskulatur). Tumören är mycket ovanlig. De kan ...
... et påverkar också perifera neuron (nervceller) i hjärta, blodkärl, andningsvägar och skelettmuskulatur. Framför allt ...
Somatiska nervsystemet, utgörs i princip enbart av efferenta nerver till viljestyrd skelettmuskulatur. (Artiklar som behöver ...
Även sjukdomar som Polymyosit och Duchennes muskeldystrofi leder till atrofi av skelettmuskulatur. Upphörd hormonell ...
Kataplexin utgörs av symmetrisk, bilateral, attackvis kommande muskeltonusförlust, total eller partiell, i skelettmuskulatur. ...
Hjärt- och skelettmuskulatur kallas tvärstrimmig muskulatur därför att vävnadssnitt av dem ser tvärstrimmiga ut under ... Myofibrillerna består av ett antal segment som kallas sarkomerer, och hos skelettmuskulatur avgränsas dessa av så kallade Z- ... Muskler delas in i skelettmuskulatur, glatt muskulatur och hjärtmuskulatur efter utseende och funktion. ...
... (PMR) är en sjukdom med inflammation i skelettmuskulatur och kallas ibland "muskelreumatism". Den ...
... , LPL, är ett enzym och membranprotein som framförallt finns i fettvävnad och skelettmuskulatur. Det ...
Han uppfattade efter histologiska undersökningar att tumören hade ursprung från skelettmuskulatur och kallade den myoblastom. ...
Tvärstrimmig skelettmuskulatur är den vanligaste typen av muskel i vår kropp och de flesta ryggradsdjur. Den är viljestyrd och ...
... då de huvudsakligen transporterar motorisk information till vår viljestyrda skelettmuskulatur. På sin väg mellan olika ...
... er, sammandragande enhet i hjärt- och skelettmuskulatur som gör det möjligt för muskeln att dra ihop sig. Sarkomerer ...
... även så kallade brankialefferenta nervtrådar vilka innerverar skelettmuskulatur som embryologiskt urspringer från gälbågarna i ...
... finns i höga halter i vävnader med hög och oregelbunden energiförbrukning, främst hjärt- och skelettmuskulatur samt grå ...
... är en neuromuskulär sjukdom som kännetecknas av svaghet i skelettmuskulatur. Sjukdomen är autoimmun och leder till nedbrytning ...
... även så kallade brankialefferenta nervtrådar vilka innerverar skelettmuskulatur som embryologiskt urspringer från gälbågarna i ...
... en är tvärstrimmig med en central cellkärna i varje cell, till skillnad från tvärstrimmig skelettmuskulatur där ...
... och tonus i skelettmuskulatur (yt-EMG). Dessa data lagras vanligtvis på en portabel registreringsutrustning med inbyggt minne, ...
... som inte vanligtvis används och spjälkar om dessa till energi vilket medför att i första hand skelettmuskulatur, som normalt ...
Tunica muscularis externa - tjockt muskellager som består till en tredjedel av endast skelettmuskulatur, en tredjedel av endast ... glatt muskulatur och en tredjedel av en blandning av skelettmuskulatur och glatt muskulatur. Här finns även ett nervplexa som ...
... det vill säga en funktionell förlamning i skelettmuskulatur, som kan vara svår att förena med behovet av att andas regelbundet ...
... skelettmuskulatur, kärlendotel och har vidare effekt presynaptiskt med neurotoxisk aktivitet och opioidliknande sedativa ...
... skelettmuskulatur, kärlendotel och har vidare effekt presynaptiskt med neurotoxisk aktivitet och opioidliknande sedativa ...