ASAT förekommer främst i hjärta, lever och skelettmuskulatur. I levern finns ASAT både i mitokondrier och i cytoplasman till ...
... är ett sinnesorgan som finns i skelettmuskulatur. Muskelspolarna har främst två syften. Dels låter de dig känna av ...
Efferenta nerverna är: Motorneuron, som signalerar till viljestyrd skelettmuskulatur. Nervfibrer i det autonoma nervsystemet, ...
... är en benign tumör som utgår från tvärstrimmig muskulatur (skelettmuskulatur). Tumören är mycket ovanlig. De kan ...
... et påverkar också perifera neuron (nervceller) i hjärta, blodkärl, andningsvägar och skelettmuskulatur. Framför allt ...
Somatiska nervsystemet, utgörs i princip enbart av efferenta nerver till viljestyrd skelettmuskulatur.. ...
Även sjukdomar som Polymyosit och Duchennes muskeldystrofi leder till atrofi av skelettmuskulatur. Upphörd hormonell ...
Kataplexin utgörs av symmetrisk, bilateral, attackvis kommande muskeltonusförlust, total eller partiell, i skelettmuskulatur. ...
Hjärt- och skelettmuskulatur kallas tvärstrimmig muskulatur därför att vävnadssnitt av dem ser tvärstrimmiga ut under ... Myofibrillerna består av ett antal segment som kallas sarkomerer, och hos skelettmuskulatur avgränsas dessa av så kallade Z- ... Muskler delas in i skelettmuskulatur, glatt muskulatur och hjärtmuskulatur efter utseende och funktion. ...
... , LPL, är ett enzym och membranprotein som framförallt finns i fettvävnad och skelettmuskulatur. Det ...
... är en sjukdom med inflammation i skelettmuskulatur och kallas ibland "inflammatorisk muskelreumatism". ...
Tvärstrimmig skelettmuskulatur är den vanligaste typen av muskel i vår kropp och de flesta ryggradsdjur. Den är viljestyrd och ...
... då de huvudsakligen transporterar motorisk information till vår viljestyrda skelettmuskulatur. På sin väg mellan olika ...
... er, sammandragande enhet i hjärt- och skelettmuskulatur som gör det möjligt för muskeln att dra ihop sig. Sarkomerer ...
... finns i höga halter i vävnader med hög och oregelbunden energiförbrukning, främst hjärt- och skelettmuskulatur samt grå ...
... är en muskelsjukdom som kännetecknas av svaghet i skelettmuskulatur. Sjukdomen är autoimmun och leder till nedbrytning av ...
Muskulaturen tvärstrimmig med en central cellkärna i varje cell, till skillnad från tvärstrimmig skelettmuskulatur där varje ...
... och tonus i skelettmuskulatur (yt-EMG). Dessa data lagras vanligtvis på en portabel registreringsutrustning med inbyggt minne, ...
... då de huvudsakligen transporterar motorisk information till vår viljestyrda skelettmuskulatur. ...
... som inte vanligtvis används och spjälkar om dessa till energi vilket medför att i första hand skelettmuskulatur, som normalt ...
Proteinet uttrycks även i skelettmuskulatur, testikeln, njuren, fettvävnader och i hjärnan Den här artikeln är helt eller ...
... det vill säga en funktionell förlamning i skelettmuskulatur, som kan vara svår att förena med behovet av att andas regelbundet ...
... skelettmuskulatur, kärlendotel och har vidare effekt presynaptiskt med neurotoxisk aktivitet och opioidliknande sedativa ...
... är receptorer på sensoriska nervcellers distala axonände i huden, leder och skelettmuskulatur som registrerar ...
Tunica muscularis externa - tjockt muskellager som består till en tredjedel av endast skelett muskulatur, en tredjedel av ... endast glatt muskulatur och en tredjedel av en blandning av skelett muskulatur och glatt muskulatur. Här finns även ett ...
Skelettmuskulatur. Hjärtats muskulatur. Kärlväggar, mag-tarmkanalen, iris Cellform. Långa cylindrar. Korta grenade cylindrar. ...
SkelettmuskulaturRedigera. Huvudartikel: Skelettmuskel. Skelettmusklerna står under inflytande av viljan, till skillnad från ... Hjärt- och skelettmuskulatur kallas tvärstrimmig muskulatur därför att vävnadssnitt av dem ser tvärstrimmiga ut under ... Myofibrillerna består av ett antal segment som kallas sarkomerer, och hos skelettmuskulatur avgränsas dessa av så kallade Z- ... De tre huvudtyperna av muskelvävnad; skelettmuskulatur (t.v.), glatt muskulatur (mitten) och hjärtmuskulatur (t.h.). ...