Hos några skalbaggar är de inte längre än huvudet, men kan hos vissa långhorningar vara flera gånger längre än hela kroppen. ... De flesta skalbaggar upphör att intressera sig för avkomman när äggen väl är lagda. Vissa familjer praktiserar dock en form av ... Hos en del skalbaggar som lever i grottor eller i underjordiska gångar saknas ögon fullständigt. Skalbaggarna lägger ägg som ... I ordningen skalbaggar finns de följande fyra underordningar med nu levande arter och cirka 300 familjer varav 106 finns i ...
Dykare (Dytiscidae) är en familj av skalbaggar i underordningen rovskalbaggar som är besläktad med familjen jordlöpare, men ... Dytiscidae Leach, 1815 , dykare, TaxonId: 2001012 Wikimedia Commons har media som rör Dykare (skalbaggar). Bilder & media ...
Baris är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Ernst Friedrich Germar 1817. Baris ingår i familjen vivlar. Larv ^ [a b] ... Dyntaxa Baris Wikimedia Commons har media som rör Baris (skalbaggar). Bilder & media Wikispecies har information om Baris. ...
... är ett släkte av skalbaggar tillhörigt familjen barkplattbaggar. Det finns tre arter i Norden och totalt i världen ...
... (Pythidae) är en familj i insektsordningen skalbaggar som förekommer i Eurasien och Nordamerika, och med ett ...
Det är inte helt klarlagt vad skalbaggar i släktet Platerodrilus livnär sig på. Den mest sannolika teorin är att Platerodrilus ... Platerodrilus wongi genomgår inget puppstadium och ingen fullständig metamorfos, vilket är ovanligt för skalbaggar. Istället ...
... är en art i insektsordningen skalbaggar som tillhör familjen barkplattbaggar och släktet Pytho. Den beskrevs av ...
... (Nothorhina muricata) är en art i insektsordningen skalbaggar som tillhör familjen långhorningar. Den blir 7-13 ... Skalbaggar: Långhorningar. Coleoptera: Cerambycidae. ArtDatabanken SLU, Uppsala. ISBN 978-91-88506-62-7 http://www.artfakta.se/ ...
Skalbaggar: Långhorningar. 2007. ArtDatabanken, SLU. (Entomologi, Djurläten). ...
... (Cucujidae) är en familj i ordningen skalbaggar som förekommer över nästan hela världen. Baggarna är 6 till 25 ...
... (Staphylinidae) är en familj i ordningen skalbaggar med omkring 47 000 beskrivna arter fördelade på runt 3200 ...
Bilder & media (Skalbaggar). ...
... (Dasytidae) är en familj av mindre, mjukskaliga skalbaggar i underordningen allätarbaggar. I Sverige är 16 arter ...
... (Gyrinidae) är en familj i ordningen skalbaggar med över 700 kända arter världen över. I Sverige har 12 arter ...
... är små skalbaggar, med en kroppslängd på omkring 3 till 5 millimeter. Ovansidan av kroppen är försedd med fina, ... Barrblomvivlar (Nemonychidae) är en familj i insektsordningen skalbaggar. Familjen innehåller omkring 71 beskrivna arter i 21 ...
SkogsSkada, SLU (Skalbaggar). ...
... (Geotrupidae) är en familj i insektsordningen skalbaggar. Systematiskt har gruppen även placerats som en underfamilj ...
... (Malachiidae) är en familj i ordningen skalbaggar med flera tusen arter varav 14 är påträffade i Sverige. Skalbaggen ...
Bilder & media (Skalbaggar). ...
"Förrådskadeinsekter - skalbaggar (Anticimex)". Arkiverad från originalet den 8 maj 2006. https://web.archive.org/web/ ...
För släktet med orkidéer, se Microchilus (växter) Microchilus är ett släkte med skalbaggar som omfattar två arter. Microchilus ...
... är en familj av skalbaggar som beskrevs av Lacordaire 1857 och som ingår i överfamiljen Byrrhoidea. Enligt ...
Som andra skalbaggar genomgår rödvingebaggarna fullständig förvandling med utvecklingsstadierna ägg, larv, puppa och imago. ... Rödvingebaggar (Lycidae) är en familj i insektsordningen skalbaggar. Det finns minst 3 000 arter, varav de flesta förekommer i ...
... eller hårbaggar (Scirtidae) är en familj i ordningen skalbaggar med cirka 600 arter varav 17 är påträffade i Sverige ...
... (Lymexylidae) är en liten familj i insektsordningen skalbaggar. De fullbildade skalbaggarna har en långsträckt ...
Bilder & media (Skalbaggar). ...