I Sverige var han inblandat i ett femtiotal sjukhusbyggen. Mellan 1959 och 1984 hade han egen verksamhet i Stockholm i firman ...
Cederström var engagerad i flera sjukhusbyggen, och var den drivande kraften bakom Södersjukhuset i Stockholm. Han arbetade ...