Han ritade hyreshus, banker, hotell, fabriker, sjukhus, stadshus, kyrkor och teatrar. Johan Fredrik Åbom ritade bland annat Boo ... Han hade hela landet som verksamhetsfält, med offentliga och enskilda uppdrag. ...
Offentliga lekrum förekommer bland annat på förskolor, sjukhus, varuhus, restauranger, passagerarfärjor och tåg. Särskilda ...
Offentliga verk i urval[redigera , redigera wikitext]. *Arbetsdag, granitrelief, 1960, utanför Framnäs folkhögskola i Öjebyn ... Vågen, fontän i koppar, 1966, Söderby sjukhus i Stockholm. *Svalorna, brons, 1968, Sörbäcksgatan 30, Kroksbäck i Malmö ... Mest kända för allmänheten är hennes skulpturer i offentliga parker och anläggningar, bland annat i Stockholm, till exempel ...
Hon har utfört ett flertal offentliga utsmyckningar, exempelvis vävnaderna Livsgnistor åt Gävle sjukhus 1998. Hon finns ...
Han var under en period lärare och förestod målarateljén vid S:t Jörgens sjukhus. Ason är representerad vid Moderna museet[1], ... Bland hans offentliga arbeten märks utsmyckningen av Bergaviksskolan. Hans bildkonst består av ett burleskt figurmåleri samt ...
Offentliga byggnader som domstolarna, post- och telegrafverken, skolor och sjukhus bombades liksom gator och infrastrukturen. ...
2005 genomfördes en ny lag som lät lesbiska par att insemineras artificiellt på offentliga sjukhus. Homosexuella tillåts delta ... Statens offentliga utredningar. December 2014. ISBN 9789138242148. OCLC 942233626. http://www.regeringen.se/49bbd9/ ...
Offentliga verk: Glasmosaik (8x14 meter) för Timrå simhall 1956-1957 tillsammans med maken Olof Leyman. Oljemålning "Sländflykt ... " för Lillhagens sjukhus 1970. Johnny Roosval och Gösta Lilja, red (1953). Svenskt konstnärslexikon: tiotusen svenska ...
En stor arbetsplats är Ängelholms sjukhus (som under några år drevs som aktiebolag ägt av Region Skåne). Inom den offentliga ...
Det finns ett sjukhus i Göteborg, grundlagt av en privatperson, herr Sahlgren, och dess totala årliga inkomster uppgår till ... Vallrivningen var periodens största offentliga arbete, vari även soldater och fästningsfångar deltog. I kontraktet förordnades ... Det Sahlgrenska sjukhuset var Sveriges första riktiga sjukhus utanför Stockholm. Även inom utbildningsväsendet var Göteborg en ... På teatern hölls även offentliga maskeradbaler. Göteborgs dåvarande nöjesliv tillhörde det mest utvecklade utanför Stockholm ...
Sjukhuset kom först att heta Hälsingborgs hospital, men bytte efter en tid namn till Sankta Maria sjukhus. Vid denna tidpunkt ... Åman, Anders 1976: Om den offentliga vården. Byggnader och verksamheter vid svenska vårdinstitutioner under 1800- och 1900- ... Sjukhuset hette förr Sankta Maria sjukhus och fungerade som mentalsjukhus från invigningen 1927 till 1990-talet då sjukhuset ... ta Maria sjukhus. Historien om ett statligt sinnessjukhus i Helsingborg. Helsingborg: Helsingborgs sjukvårdsdistrikt. Jönsson, ...
Bland hennes offentliga arbeten märks dekorativa målningar vid S:t Görans sjukhus i Stockholm samt teaterdekorer för SVT. ...
Området hade då omvandlats till ett institutionsstråk med sjukhus, hospital och skolor. Den nya skolan var den första i sitt ... Eftersom endast ett fåtal av tomterna såldes valde staden att upplåta resterande tomter för offentliga byggnader och ...
Bland hennes offentliga arbeten märks ljusgårdar på Huddinge sjukhus. Hennes konst består av stilleben, abstrakta kubistiska ...
Bland annat har Andersson utformat entrén till Bollnäs sjukhus. År 1975 var hon en av ett tjugotal konsthantverkare som ... Hon har haft separatutställningar i Sverige och utomlands och utfört ett antal offentliga uppdrag. ...
Bland hans offentliga arbeten märks en monumentalmålning för Hoforshus i Torsåker, Torsåkers servicehus 1986, Länssjukhusets ... 08 i Gävle 1988 och Sandvikens sjukhus entré 1990. Han har tilldelats stipendier från Professor Otte Sköldringens fond, ...
Bland hennes offentliga arbeten märks utsmyckningen vid Solberga sjukhus. Wieselgren-Hallström är representerad vid Moderna ...
Butiker och offentliga platser förstörs. En ung man skjuts av polisen och blir allvarligt skadad, men överlever. USA:s ... Under de så kallade Göteborgskravallerna (14 - 16 juni) omhändertas cirka 1.000 personer av polisen och 80 förs till sjukhus. ...
Storfors sjukhus, Umeå universitet, Hudviksvalls sjukhus, Kolbäcks habilitering i Umeå och Brobyskolan i Sunne samt vid ... Bland hennes offentliga arbeten märks utsmyckningar för Umeå universitet, Statens Konstråd. Habiliteringen på Ålidhem, Umeå, ... Hon är representerad på många statliga, landstingsägda och kommunala offentliga byggnader bland annat vid Gymnasiet i ... Västerbottens landsting, Hudiksvalls sjukhus, Gävleborgs landsting. Brobyskolan i Sunne, Landstingstvätten i Karlstad, ...
Bland hennes offentliga utsmyckningar märks Charlottenbergs vårdcentral och Säffle sjukhus. Hon har tilldelats Värmlands ...
Bland hennes offentliga arbeten märks en utsmyckning på Sollentuna sjukhus. Hon har tilldelats stipendium från Föreningen ...
Bland hennes offentliga arbeten märks en textilutsmyckning för Säters sjukhus. Fahlbeck är representerad vid Dalarnas museum ...
Han var en ansedd kirurg; han tjänstgjorde 1916-1954 som överläkare vid Vasa stads sjukhus. Han intog en central plats i ... stadens offentliga och kulturella liv samt i olika läkarsammanslutningar. I början av finska inbördeskriget organiserade han ...
... är som mest effektiva i stora applikationer som fjärrvärme och fjärrkyla, samt offentliga lokaler som sjukhus, ...
Bland hennes offentliga arbeten märks en utsmyckning för Åkeshovs sjukhus Stockholm. Hennes konst består av stilleben, ...
Bland hans offentliga arbeten märks emaljmålningar för Boo och Sundbybergs sjukhus. Hans konst består av porträtt, figurer och ...
... er finns ofta på offentliga platser som perronger, universitet eller sjukhus. Enklare automater finns också där ...
Ridby är representerad vid Lidingö kulturnämnd, Danderyds sjukhus och Södertälje sjukhus. Svenska konstnärer, Biografisk ... Bland hennes offentliga arbeten märks utsmyckningar för entrén till vårdcentralen i Södertälje. Hennes konst består ...
Offentliga byggnader i Kabul och i tre av landets provinser anfölls. Regeringskällor anklagade även talibanernas allierade i ... och sjukhus segregerades till att behandla antingen män eller kvinnor[källa behövs]. I april 1998 utfärdade talibanstyret ett ...
Nicolas Paul Gustaf, född den 15 juni 2015 på Danderyds sjukhus, är en svensk prins och hertig av Ångermanland. Han är son till ... I samband med detta förväntas prins Nicolas inte längre ha offentliga åtaganden på kungens uppdrag och betraktas framgent som ... Den 15 juni 2015 klockan 13:45 föddes prins Nicolas på Danderyds sjukhus.[2] Han vägde 3 080 gram och var 49 centimeter lång. ...
3 december - Världens första hjärttransplantation genomförs på ett sjukhus i Kapstaden i Sydafrika, och leds av professor ... 30 januari - Popgruppen The Beatles gör sitt sista offentliga framträdande, den berömda takkonserten. ...
Exempelvis finns ofta bibliotek och bespisning, samt i större moskéer ibland även härbärge, sjukhus och teologisk skola ( ... Islamismen har under 1900-talets sista decennier varit mycket framgångsrik i att i den offentliga diskursen likställa den ...
Larsson var en återkommande deltagare i den offentliga debatten och var mycket intresserad av att göra vetenskapliga fynd mer ... ägde rum antingen i samarbete med kliniker vid Uppsala Akademiska sjukhus eller vid Karolinska sjukhuset i Stockholm. ...
a b c] Dianas biografi på den brittiska monarkins offentliga hemsida Arkiverad 12 maj 2012 hämtat från the Wayback Machine. ... Detta var en förväntad del av hennes roll som prinsessa, hon hade till exempel alltid besökt sjukhus och skolor. Diana kom dock ... Den uppslitande skilsmässan kom att skildras ingående av media vilket väckte etiska frågor om mediabevakningen av offentliga ...
Trots offentliga försäkringar om att Lenin kunde botas, var hans situation ohjälplig. Det var en långt gången skleros[ ... Lenin fördes till sin privata bostad i Kreml och vägrade att låta sig föras till sjukhus, eftersom han var rädd att fler ...
", "Minska den offentliga sektorn", "Förhindra företag med vinstsyfte att driva sjukhus", "Sälja statliga bolag som bedriver ...
Sinn Féin och SDLP lägger fram ett förslag att brittiska flaggan inte ska hissas 365 dagar om året på offentliga byggnader. ... 16 februari 2008 dog Brendan Hughes (en av grundarna av Provisoriska IRA) 59 år gammal på sjukhus i Belfast i sviterna efter ... Ett flertal nationalister fördes till sjukhus på grund av sina skador. Polisen kunde inte skydda demonstranterna utan tvingade ... Newtownards Road efter att parlamentet beslutat verkställa att begränsa användningen av den brittiska flaggan på offentliga ...
Hon grundade stadens första sjukhus i sitt eget hus. 1706-07 hade hon uppfört den första ryska teatern i Moskva, vilket gjorde ... att den första offentliga teatern grundades i Moskva 1709, och från 1710 arrangerade hon rysk teater för hovet i Sankt ...
I vanligaste fallen är arbetsterapeuter anställda inom bland annat sjukhus eller vårdcentral. Där arbetar man främst med ... Statens offentliga utredning. (2011). Hjälpmedel-ökad delaktighet och valfrihet. Stockholm: Elanders Sverige AB. ...
Detta innefattar den offentliga sektorn (som regeringen), den privata sektorn (som företag), och vård-sektorn. Alla sätt att ... Andra människor behöver vätska intravenöst.Vårdpersonal kan fatta beslut om att personen ifråga behöver läggas in på sjukhus om ...
På donationsjorden kunde staden anlägga offentliga inrättningar som sjukhus, fängelser, parker, museer och skolor. ...
Handlingsprogram Oslo indre øst»[22] genomfördes från 1997 till 2006, med upprustning av det offentliga rummet och många andra ... brandstationer och sjukhus som hade fasader av tegel. ... Offentliga kommunikationer gjorde det praktiskt möjligt att bo ...
Carlssons bostad på Singelbacken på Djurgården blev ett nav där Carlssons vänner och arbetskamrater, journalister, offentliga ... Mot slutet av sitt liv vårdades han på Huddinge sjukhus AIDS-klinik. Han gav noggranna instruktioner om sin egen begravning och ...
Den blev senare sjukhus för garnisonen. New Armouries byggdes för Board of Ordnance 1663-1664. Den används numera av Royal ... rikets hovarsenal och ett lager för offentliga dokument. Bryggorna utvidgades så att de gick längs hela flodbredden så att gods ...
Offentliga utredningar visade under tiden att lönsamheten för lägren var dålig eller obefintlig, men verksamheten tilläts ... kommission i Archangelsk 1930 rapporterade att 85 procent av barnen var sjuka och dödligheten bland dem som lades in på sjukhus ...
Efter en längre tids vacklande hälsa avled han på ett sjukhus i Paris april 1961. Han blev 65 år gammal. Under andra ... som blev en förevändning för den italienska regeringens dominans i den offentliga sektorn i Albanien. Italiens regering krävde ...
Hans offentliga föreläsningar var mycket populära. 1877 firades universitetets 400-årsjubileum under stor pompa och ståt. Vid ... Akademiska sjukhuset - numera landstingsägt sjukhus som finns på nuvarande plats sedan 1850.[33] ...
63 ungdomar dog och 214 skadades i branden.[64] Av de omkomna avled 60 på brandplatsen.[65] 150 ungdomar lades in på sjukhus ... Försvarsdepartementet (december 2000), Branden i Göteborg den 29-30 oktober 1998 - En sammanfattning, Statens offentliga ... I samband med denna anordnades en minnesstund på riksdagen som direktsändes i TV.[102] Under dagen flaggade alla offentliga ... Kulturdepartementet (maj 1999), Brandkatastrofen i Göteborg : Drabbade Medier Myndigheter, Statens offentliga utredningar 1999: ...
ett sjukhus, ett skolområde eller en mindre kommun. Uppgifterna kan innefatta saker så som att: Komponera och planera matsedlar ... De flesta kostchefer är idag anställda inom den offentliga måltidssektorn, men ständigt ökar behovet av kostchefer och ...
... www.bordingdiabas.m.se/offentliga/offentliga_arbeten.htm. ^ Ekholm, Curt; Schulze, Helmut (2000). "Flyktingminnesvård i ... Den 27 november lades de baltiska hungerstrejkande in på sjukhus och dagen efter beslöt den svenska regeringen att utlämningen ... "Offentliga arbeten". Bording Diabas. Arkiverad från originalet den 8 april 2001. https://web.archive.org/web/20010408011048/ ...
... likställde kymriskan med engelska inom den offentliga sektorn och alla offentliga institutioner är sedan dess skyldiga att ... Ett tiotal ambulanser gick i skytteltrafik mellan brandplatsen och närliggande sjukhus, medan bussar och bilar stod för ... Den sista offentliga avrättningen på avrättningsplatsen skedde 1862. Sveriges och Stockholms sista avrättning ägde rum den 23 ... och förskoleverksamheten infördes i Sverige 1 januari 2002 och innebar en subvention av avgiftsbelagda offentliga tjänster inom ...
Portal till Stigbergets sjukhus, Fjällgatan i Stockholm Marmormuseet i Krokek ^ [a b] "Landskapsstenar i Götaland". www.sgu.se ... exempelvis i många kyrkoinredningar från 1700-talet och i det sena 1800-talets dekoration av offentliga byggnader och ...
Det var planerna på 1960-talet att uppföra ett stort sjukhus i nuvarande Dalen i stadsdelen Gamla Enskede som var anledningen ... Wahlman engagerade sig särskilt i anläggandet av trädgårdar både för privatpersoner och för offentliga byggen. Han gjorde ...
Konferensen Offentliga rummet ägde rum i Visby 2015. Över 600 personer deltog på evenemanget som är en mötesplats för ... Sjukhus och polishus[redigera , redigera wikitext]. Visby lasarett sett från Galgberget.. Vid Helgeand på Norra kyrkogatan ...