Sjukdomsutbrott[redigera , redigera wikitext]. Sveriges mest omfattande kända och någorlunda utredda utbrott med akut hepatit B ...
Transport av djur kan även begränsas vid sjukdomsutbrott. EU pålägger medlemsstaterna att upprätta skyddszoner på en radie av ...
1989 drabbades Europa av ett större sjukdomsutbrott av hästinfluensa H3N8, mycket på grund av att viruset muterades. Samtidigt ...
Var mycket uppmärksam på kvarvarande fiskar i akvariet under några veckor framåt, då nya sjukdomsutbrott kan komma. https://www ...
... under Indredepartementet Norges ledande förespråkare för miasmateorin som orsak till epidemiska sjukdomsutbrott. Han var i ...
I januari 2020 drabbades staden av ett epidemiskt sjukdomsutbrott av det tidigare okända Wuhan coronaviruset, mot vilket inga ...
... vilket leder till att deras missgärningar avskrivs som sjukdomsutbrott.[39] ...
Större sjukdomsutbrott med hög mortalitet sker under de varmaste sommarmånaderna och drabbar främst fiskodlingar. F. columnare ... De antibiotika som vanligtvis ges i fiskodlingar vid sjukdomsutbrott är endast effektiv om fisken äter den tillsammans med sin ...
För att hindra smittsamma sjukdomar i handelsskepp från fjärran länder att spridas i Sverige fick fartygen vid sjukdomsutbrott ...
Hennes medbrottsling Brita anklagades för att ha orsakat sjukdomsutbrott hos medlemmarna i ett hushåll genom att ha placerat ...
... infektionssjukdomar spreds till och mellan människor och de vidtog skyddsåtgärder som förhindrade omfattande sjukdomsutbrott. ...
Eftersom replikationen av virus är som störst direkt efter sjukdomsutbrott bör läkemedlet tas så snart som möjligt för att få ...
I det tidiga förloppet av multipel skleros fortskrider sjukdomen ofta i skov, det vill säga sjukdomsutbrott följda av en period ...
... vilket innebär att sjukdomsutbrott både har psykiska och biologiska orsaker. Det förekommer att schizofreni i vuxen ålder ...
Denna sjukdom gjorde att hon tillbringade stora delar av sin barndom med att återhämta sig från sjukdomsutbrott. År 1909, då ...
När han blev äldre fick han allt större problem med hälsan och genomled under senvintern 2005 en serie sjukdomsutbrott, bland ...
... ökad risk för sjukdomsutbrott. På grund av allmänhetens oro, hölls tiomersal helt borta eller minskades dramatiskt från ...
Vid sjukdomsutbrott finns enbart ett fåtal preparat med triazoler, främst protiokonazol eller benzimadazol-komponenter som ...
Det kom sedermera att beteckna dålig, skämd fuktig luft som orsakade sjukdomsutbrott och epidemier, vad som i dag anses som ...
... att dålig skämd fuktig luft som orsakade sjukdomsutbrott och epidemier Miasmer - en hypotes att vissa sjukdomar lämnar kvar ...
... vilket i sin tur kopplas till flertalet epidemier och sjukdomsutbrott i Järna-området. I Sverige ligger en av nordens största ...
En populär hypotes är att media förmedlar ett kroppsideal, och att detta skulle bidra till sjukdomsutbrott hos någon som annars ... som ser sjukdomsutbrott som en reaktion på den yttre miljön. Oavsett vilken ätstörning det är fråga om, tycks insjuknande följa ...
... vilket i kombination med att renarna drabbades hårt av ett sjukdomsutbrott gjorde att vildrenarna försvann från Finlands fauna ...
... den som först smittas vid ett sjukdomsutbrott. Genom åren har många ifrågasatt detta och 2016 kunde det med genetiska tester ...
Levin intresserade sig för infektionsepidemiologi och smittskydd varför han sändes ut vid tillfällen med sjukdomsutbrott som ...
... som exempelvis på sjukdomsutbrott, konkurrens från introducerade arter eller klimatförändringar. Vargar är sämre på att anpassa ...
... vilket i sin tur kopplas till flera epidemier och sjukdomsutbrott i Järna-området.[35][36][37] ...