*Aspirationspneumoni

... är en typ av lunginflammation som orsakats av att relativt sett stora mängder innehåll från magsäck eller mun har kommit in i lungorna. Symptomen är ofta feber och hosta som tillkommer förhållandevis snabbt. Komplikationer innefattar lungabscess. Vissa räknar in kemisk lunginflammation som en typ av aspirationspneumoni, men denna beror på att syra och inte infektiöst matierial från magsäcken tar sig in i lungorna, medan de andra inte gör det. Infektion kan orsakas av en rad olika bakterier. Riskfaktorer är bland annat sänkt medvetandegrad, sväljningssvårigheter, alkoholism, sondmatning, och dålig munhälsa. Diagnosen ställs typiskt sett baserat på historia, symptom, bröstkorgsröntgen, och sputumodling. Att skilja ut aspirationspneumoni från andra typer av lunginflammation kan vara svårt. Behandlingen består vanligen i antibiotikum, t.ex. klindamycin, meropenem, ampicillin/sulbactam, eller moxifloxacin. Bland de som har en uteslutande kemisk ...

*Lunginflammation

... har varit en vanlig sjukdom sedan urminnes tider.[81] Symptomen beskrev av Hippokrates (460 - 370 f.Kr.):[81] "Peripneumoni och pleuritiska sjukdomar bör observeras enligt följande: Om febern är akut och om det förekommer smärta på endera sidan, eller på båda sidor, och om utandningen är förenad med hosta, och det slem som expektoreras har en ljus eller likblå färg, eller likaledes är tunt, fradgande och yppigt, eller skiljer sig från det vanliga… När lunginflammation har nått kulmen går fallet inte att bota, om patienten inte renas. Det är dåligt om han har dyspné, om urinen är tunn och frän, och om svett sipprar ut från nacke och huvud, för sådan svett är dålig för den fortskrider från den kvävning, det rassel och den våldsamma kraft i sjukdomen, vilka tar överhanden."[82] Emellertid refererade Hippokrates till lunginflammation som en sjukdom "namngiven av antikens folk". Han rapporterade även resultat från kirurgiska dränage av empyem. ...

*Pneumokocker

... (Streptococcus pneumoniae) är en art av bakterier inom släktet streptokocker som kan orsaka ett stort antal olika sjukdomar. Pneumokocken är en kapslad grampositiv bakterie under kategorin streptokocker som finns i näsans normalflora hos ungefär hälften av alla barn och även i normalfloran i munhålan och i de övre luftvägarna hos friska personer, men kan komma att bli en patogen bakterie under de rätta förutsättningarna. Detta medför att friska barn kan vara bärare utan att själv utveckla sjukdomstillstånd. Med bakterien som kan ge upphov till lobär pneumoni, klassisk lunginflammation, i kroppen är vuxna oftast bärare av bakterien en kortare tid, ett par veckor, i jämförelse med barn som kan vara bärare i upp till någon månad. Denna bakterie är den vanligaste orsaken till lunginflammation, pneumokockpneumoni, men också till hjärnhinneinflammation, meningit, och blodförgiftning, sepsis. Andra sjukdomar som pneumokockerna kan ge upphov till är ...

*Cyrus Townsend Brady

... , född den 20 december 1861 i Allegheny County, Pennsylvania, död den 24 januari 1920 i Yonkers, New York, var en journalist, historiker och äventyrsförfattare från Förenta staterna. Brady utexaminerades från U.S. Naval Academy 1883. År 1889 blev han diakon inom den Episkopalkyrkan i USA och prästvigdes 1890. Brady första betydande verk, For Love of Country, med den fiktiva huvudpersonen John Seymour, var baserad på verkoliga händelser. Han var även känd som antifeminist och motståndare till kvinnlig rösträtt och han menade att anhängarna därav förolämpade Gud. Brady dog i lunginflammation vid 58 års ålder. En mot alla.. : (The Ring and the Man.) / bemynd. övers. av E.Lbg. Stockholm. 1911. Libris 2576409 För hennes skull / bemynd. övers. av A. Berg. Stockholm: Holmquists boktr. 1911. Libris 1631896 Catherine / bemyndigad översättning från det engelska originalet av Elin Storckenfeldt-Lindborg. Nordiska förlagets tjugofem-öresserie ; 93. ...

*Esko Nikkari

Esko Vilhelm Nikkari född 23 november 1938 i Lappo i Finland, död 17 december 2006 i Seinäjoki, var en finländsk skådespelare. Under sin karriär medverkade han i över 70 filmer och ett flertal tv-serier. Nikkari avled vid Seinäjoki centralsjukhus (80 km från Vasa), 68 år gammal. Han hade tagits in på sjukhuset cirka tre veckor tidigare p.g.a. en sjukdomsattack. Dessutom insjuknade han den sista veckan i livet i lunginflammation. Nikkari lämnade Vasa stadsteater som sjukpensionär 2002. Esko Nikkari på Internet Movie Database (engelska) Denna artikel om en skådespelare från Finland saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan ...

*Lionel G. Wilson

... , född Lionel Lazarus Salzer 22 mars 1924 i New York, död 30 april 2003, var en amerikansk röstskådespelare. Han kanske är mest känd för att ha gjort rösten åt Hjalmar Höson i Kurage, den hariga hunden. Han dog i lunginflammation. Denna artikel om en skådespelare från USA saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan ...

*Mildred Pierce - en amerikansk kvinna

Hemmafrun Mildred Pierce (Joan Crawford) blir lämnad av sin man och tvingas försörja sig själv och sina två döttrar. Hon lyckas göra karriär inom restaurangbranschen och möter en ny man. Hennes mål i livet är att tillfredsställa äldsta dottern Veda (Ann Blyth) som ständigt vill högre upp i samhällshierarkin. Då yngsta dottern Kay dör i lunginflammation blir moderns vilja att behaga Veda alltmer tvångsmässig och leder så småningom till mord och förfall. ...

*Aspirationspneumoni

... är en typ av lunginflammation som orsakats av att relativt sett stora mängder innehåll från magsäck eller mun har kommit in i lungorna. Symptomen är ofta feber och hosta som tillkommer förhållandevis snabbt. Komplikationer innefattar lungabscess. Vissa räknar in kemisk lunginflammation som en typ av aspirationspneumoni, men denna beror på att syra och inte infektiöst matierial från magsäcken tar sig in i lungorna, medan de andra inte gör det. Infektion kan orsakas av en rad olika bakterier. Riskfaktorer är bland annat sänkt medvetandegrad, sväljningssvårigheter, alkoholism, sondmatning, och dålig munhälsa. Diagnosen ställs typiskt sett baserat på historia, symptom, bröstkorgsröntgen, och sputumodling. Att skilja ut aspirationspneumoni från andra typer av lunginflammation kan vara svårt. Behandlingen består vanligen i antibiotikum, t.ex. klindamycin, meropenem, ampicillin/sulbactam, eller moxifloxacin. Bland de som har en uteslutande kemisk ...

*Mykoplasmapneumoni

... är en bakteriell lunginflammation som orsakas av en bakterie i mykoplasma-släktet, Mycoplasma pneumoniae. Bakterien ger initialt förkylningsliknande symptom, men i ungefär 10 % av fallen förvärras sjukdomen till lunginflammation. Mykoplasmapneumoni är den vanligaste formen av lunginflammation i Sverige hos unga vuxna. Bakterien Mycoplasma pneumoniae är en till epitelcellerna kraftigt bindande mykoplasma, som är kort och hårig. Den sprids via droppsmitta. Inkubationstiden är mellan 2 och 3 veckor, och tidigare sjuka av bakterien blir inte immuna. Bakterien är mycket smittsam. Insjuknandet är långsamt. Symptom vid smitta är samma som andra förkylningar: snuva, nysningar, halsont, feber och huvudvärk. Efter någon tid kan torrhosta uppkomma vilket då kan vara förstadium till lunginflammation. Symptomen har likheter med infektioner orsakade av bakterien Chlamydophila pneumoniae (TWAR). Bakterien kan också orsaka bihåleinflammation, hjärtmuskelinflammation, ...

*Lunginflammation

... har varit en vanlig sjukdom sedan urminnes tider.[81] Symptomen beskrev av Hippokrates (460 - 370 f.Kr.):[81] "Peripneumoni och pleuritiska sjukdomar bör observeras enligt följande: Om febern är akut och om det förekommer smärta på endera sidan, eller på båda sidor, och om utandningen är förenad med hosta, och det slem som expektoreras har en ljus eller likblå färg, eller likaledes är tunt, fradgande och yppigt, eller skiljer sig från det vanliga… När lunginflammation har nått kulmen går fallet inte att bota, om patienten inte renas. Det är dåligt om han har dyspné, om urinen är tunn och frän, och om svett sipprar ut från nacke och huvud, för sådan svett är dålig för den fortskrider från den kvävning, det rassel och den våldsamma kraft i sjukdomen, vilka tar överhanden."[82] Emellertid refererade Hippokrates till lunginflammation som en sjukdom "namngiven av antikens folk". Han rapporterade även resultat från kirurgiska dränage av empyem. ...

*Alma mater

... (latin, ungefär "hulda moder"; egentligen "den milda modern") är främst en beteckning för en alumns lärosäte, men används även som omskrivning av fosterland. Det var också en romersk tilltalsform för vissa gudinnor.. I avsikt att från kristendomen motverka detta är det också en benämning på jungfru Maria. Hennes födelsedag ("Morsmässodagen"), som i kyrkoåret firas den 8 september, har i den svenska almanackan namnet Alma. Universitet kallas alma mater som en metafor, där universitetet (den närande modern) när studenterna med bildning och vetande. I denna form stammar uttrycket från Universitetet i Bologna vars motto är "Alma mater studiorum". Universitetet grundades 1088 och är därmed västvärldens äldsta ännu existerande universitet. I brittisk engelska används alma mater sällan, men i amerikansk engelska används det till och med om skolor ända ner på grundskolenivå. Dessutom betecknar alma mater där ofta skol- eller universitetshymner, som ofta ...

*Alma Hedin

Alma Isabel Sofia Hedin, född 22 april 1876, död maj 1958 i Stockholm, var en svensk välgörenhetsidkare, memoarförfattare och kommunalpolitiker i Stadsfullmäktige för högerpartiet. Hon var dotter till stadsarkitekten i Stockholm Ludvig Hedin och dennes hustru Anna Berlin samt syster till upptäcktsresanden Sven Hedin. Alma Hedin kom från en borgerlig familj i Stockholm, yngst av sju i en syskonskara full av färgstarka personligheter. Som syster till Sven Hedin kom Alma liksom hennes systrar att hjälpa honom med diverse sekreteraruppgifter under hans karriär. Alma Hedins familj hade ett stort nätverk av vänner och kontakter, såväl i Stockholm som i resten av världen. Alma Hedins hjärta klappade redan i unga år för sjuka, utsatta och behövande. Hennes gode vän Verner von Heidenstam skrev om henne: "Hemligheten är den, att Alma Hedin verkligen har ett klappande hjärta i bröstet, ett hjärta uppfyllt af kärlek till allt, som kan vara stort och godt för människor". ...

*Per och Alma Olssons fond

... är en fond vars avkastning används till ett pris för årets bästa byggnad i Göteborg. Priset har delats ut sedan 1965. Fonden är resultatet av en donation på 100 000 kronor av makarna Per och Alma Olsson till Göteborgs stad. Enligt makarnas testamente skall priset delas ut till "den byggherre som under nästföregående år färdigställt det eller de hus som visat sig bäst motsvara estetiska samt därjämte hygieniska och praktiska krav". Priset bestäms av en nämnd av fem "konstförståndiga ledamöter", som utses av Kulturnämnden. Mandattiden är på tre år.[1] Prissumman är minst 2 000 kronor och skall användas till konstnärlig utsmyckning eller annan utrustning till glädje för många människor. ...