... och hälsovård samt något om dess sjukdomar). År 1836 utkom samma bok med utförlig framställning av hästens sjukdomar under ... Dessutom föreläste han för läkare och (över veterinärämnet) för lantbrukare och den Militärhögskolans elever. Withs ...
De 15 Centres of Excellence är: • Centrum för membranpumpar i celler och sjukdomar (PUMPA) • Centrum för olösliga ... som kontroversiellt har sålt bekämpningsmedel metylparation till brasilianska lantbrukare. Under 2009, mailade seniorforskaren ... dess sjukdomar, och dess utveckling genom fysiska och sociala interaktioner. Interdisciplinary Nanoscience Center (grundades ...
Han hade ärvt egendomen 1804, då området främst var bebott av fiskare och lantbrukare. Tanken på att uppföra en stad vid kusten ... Omfattande mängder människor dog på grund av regeringens oförmåga att hantera svält, skörbjugg och andra sjukdomar. År 1848 var ...
Den svenska reglementeringen av prostituerade, som skall förhindra spridandet av veneriska sjukdomar, avskaffas. Lex Veneris ... 12 januari - Bertil Jonasson, svensk lantbrukare och centerpartistisk riksdagspolitiker. 13 januari Curt Ericson, svensk ...
... åsikter och erfarenheter lantbrukare i Suomenselkä-regionen har om skogsvildrenen. En del lantbrukare har reagerat negativt på ... Under en tid kontrolleras renarna i hägnen bl.a för att säkerställa deras genetiska variation och att de inte bär sjukdomar ... För det mesta påverkar inte betandet skörden signifikant, men det utesluter inte att enstaka lantbrukare kan drabbas markant. ... Trots en del besvär med skogsvildren hade de flesta lantbrukare i Suomensalmi-regionen således en positiv syn på ...
Den tidigaste kända cannabislagen är från 1619, då man i Virginia lagstadgade att varje lantbrukare måste odla hampa på sin ... Bland hinduiska ayurvedaläkemästare och i islamisk tibbi lär man patienter att inta cannabis oralt mot smärtsamma sjukdomar som ...
Den tidigaste kända cannabislagen är från 1619, då man i Virginia lagstadgade att varje lantbrukare måste odla hampa på sin ... Bland hinduiska ayurvedaläkemästare och i islamisk tibbi lär man patienter att inta cannabis oralt mot smärtsamma sjukdomar som ...