De sista åren av sjukdom[redigera , redigera wikitext]. En av de sista bilderna på Lenin. ...
Sjukdom kontra störning[redigera , redigera wikitext]. Att benämna ett psykiskt tillstånd "sjukdom", innebär enligt Jan-Otto ... Substansmissbruk · Beroende · Abstinens · Delirium tremens · Utsättning · Substansbetingat ångestsyndrom · Korsakoffs sjukdom ... Andra störningar, i synnerhet bipolär sjukdom, uppkommer i skov. Störningar som botats kan återkomma, vilket kallas recidiv. En ... Tillståndet kan vara konstant som vid depressioner eller förändras i cykler, som vid bipolär sjukdom. Medvetandet och ...
Sjukdom och död[redigera , redigera wikitext]. I början av juli 1985 skrevs Böll in på ett sjukhus i Köln för att undergå ...
... som sjukdom[redigera , redigera wikitext]. Psykopatin är ett från det normala personlighetsutvecklingen hos människan ... För att de psykopatiska dragen ska betraktas som en sjukdom bör personen ifråga ha nått över ett bestämt mätvärde i psykologisk ...
Sjukdom[redigera , redigera wikitext]. Ted Gärdestad led under senare år av schizofreni.[14] Han hörde röster i huvudet som ...
Analfissur · ascites · Barretts esofagus · celiaki · Crohns sjukdom · divertikulit · dysenteri · fekalom · ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Acholi_(sjukdom)&oldid=34219532" ...
Sjukdom och bortgång[redigera , redigera wikitext]. Jack Laytons kista under begravningen.. Den 5 februari 2010 gick Layton ut ...
Sjukdom[redigera , redigera wikitext]. Mutationer kan leda till minskad eller ökad aktivitet av enzymerna. Detta kan ha många ...
Nergals sjukdom och tillfrisknande (2010-2011)[redigera , redigera wikitext]. Under första halvåret 2010 fortsatte Behemoth att ... Nergals svåra sjukdom förde trots allt även med sig positiva efterverkningar menade frontmannen i en intervju med Jonn Palmér ...
Sjukdom och död[redigera , redigera wikitext]. Franz Kafkas grav på nya judiska begravningsplatsen i Prag. ...
Sjukdom, drogmissbruk och död[redigera , redigera wikitext]. Efter albumet Nevermind satte musikindustrin alltmer press på ...
Kardiovaskulär sjukdom och salt[redigera , redigera wikitext]. Det finns bevis från en stor oblindad randomiserad kontrollerad ... De flesta ungdomar bekymrar sig dock mer om andra hälsorisker som HIV, olyckor och cancer än kardiovaskulär sjukdom.[11] ... Aneurysm, Angina pectoris, Arytmi, Ateroskleros, Kardiomyopati, Cerebrovaskulär sjukdom, Medfödda hjärtfel, Hjärtsvikt, ... Att sluta röka är en av de effektivaste åtgärderna för att minska risken för kardiovaskulär sjukdom. ...
Ménières sjukdom[redigera , redigera wikitext]. Huvudartikel: Ménières sjukdom. Ménières sjukdom drabbar innerörat och orsaken ... "Ménières sjukdom" Vardguiden.se (2016-04-18 ) Andersson, Jenny (webredaktör vårdguiden) *^ [a b] 1177.se "tinnitus" (2012-06-13 ... Ménières är en kronisk sjukdom som även till viss del är ärftlig. Symtom kommer som attacker som kan sitta i mellan en ... Tinnitus är inte en sjukdom på det sättet utan ett symptom som man har. Vid höga ljudnivåer eller kraftiga bullernivåer blir ...
Ökande impopularitet och psykisk sjukdom[redigera , redigera wikitext]. Statsmaktens ökande impopularitet berodde på ett ... Det var tydligt att detta blev för mycket för honom, vilket hans återkommande psykiska sjukdom från 1453 och framåt visar. ...
Sjukdom och död[redigera , redigera wikitext]. Under 2010, mitt under hans turné för självbiografin Hitch 22 upptäckte läkare ...
Soloprojekt, Gidlunds sjukdom och bortgång (2009−)[redigera , redigera wikitext]. Under 2010 arbetade både Carl och Viktor ...
Alzheimers sjukdom[redigera , redigera wikitext]. Med hjälp av så kallad molekylärgenetisk metodik har man nu kunnat visa att ... Denna sjukdom förekommer hos ungefär vart tredje barn med Downs syndrom. Infektionskänslighet[redigera , redigera wikitext]. ... Patienter med Downs syndrom utvecklar ofta Alzheimers sjukdom när de blir äldre. Amyloidprotein ingår som en viktig komponent i ... det amyloidprotein som avlagras i hjärnan vid Alzheimers sjukdom styrs av gener på samma kromosom som är rubbad vid Downs ...
Kris är ingen sjukdom[redigera , redigera wikitext]. I samband med sorg och efter besked som svåra sjukdomstillstånd finns det ...
Sjukdom och död[redigera , redigera wikitext]. Oscar II har här avlidit i sin dödsbädd. ...
1.8 World Painted Blood och Jeff Hannemans sjukdom (2008-2013) *1.8.1 Hannemans sjukdom och död ... World Painted Blood och Jeff Hannemans sjukdom (2008-2013)[redigera , redigera wikitext]. ... Redan innan Hannemans sjukdom hade bandet börjat arbeta på nytt material för nästa album. Gitarristens död och andra ...
Underhållsbehandling av bipolär sjukdom. [11]. *Behandling av depressiva episoder associerade med bipolär sjukdom (endast ... Bipolär sjukdom[redigera , redigera wikitext]. I en SBU-rapport från 2015 fann man att det inte gick att bedöma effekterna av ... Bipolär sjukdom[redigera , redigera wikitext]. Olanzapin ansågs åtminstone för en del år sedan var ett gott val som ... Akuta maniska episoder av bipolär sjukdom (Efter mars 2000 får Zyprexa användas vid behandling av mani i samband med bipolär ...
Sjukdom och andlighet[redigera , redigera wikitext]. Under resten av sitt liv vistades han ofta på olika vårdhem och ... Hemmet var musikaliskt och vittert men fördystrades genom sjukdom. Fadern, Ferdinand, var löjtnant och var till lynnet ...
Det är bättre att genomgå en sjukdom på naturlig väg[redigera , redigera wikitext]. Även argument så som att det är "nyttigt" ... Doktor David Bardens menar att det inte finns några som helst bevis för att det skulle vara bättre att få en sjukdom på riktigt ... är en bra grogrund för konspirationsteorier eftersom en frisk kropp ska få i sig en viss form av sjukdom för att skydda mot ...
Parkinsons sjukdom[redigera , redigera wikitext]. Att kunna bota Parkinsons sjukdom med stamceller ligger förhoppningsvis inte ... Att få stamcellerna dopaminproducerande är målet vid Parkinsons sjukdom. Det krävs förutom dopaminproducerande mer av cellerna ...
Miasmer som en hypotetisk orsak till sjukdom[redigera , redigera wikitext]. Ett vanligt begrepp inom homeopatin är miasmer från ... Redan de gamla romarna använde sig av principen att bota en sjukdom med samma ämne som orsakade den. Det finns emellertid inga ... Grundorsaken till en sjukdom anses snarare vara psykisk än fysisk, och sjukdomar anses yttra sig först genom emotionella ... Valet av potens när man ordinerar mot en sjukdom beror hur "djupt" man bedömt att sjukdomen ligger. Till exempel är potens 12 ...
... , Korsakoff, även kallad alkoholdemens, är en näringsbrist på vitamin B1 som gett demenssjukdom. Demensen ... Substansmissbruk · Beroende · Abstinens · Delirium tremens · Utsättning · Substansbetingat ångestsyndrom · Korsakoffs sjukdom ... Personer med Korsakoffs sjukdom är (oftast i motsats till övriga med demenssjukdom) vältaliga och pratglada, men då närminnet ... Personer med Korsakoffs sjukdom är ibland yngre än personer som utvecklar andra demenssjukdomar. Som alla andra demenssjukdomar ...
Den sjukdom som oftast nämns i samband med substantia nigra är Parkinsons sjukdom. Parkinsons är en neurologisk sjukdom som ... Parkinsons sjukdom innebär dock en kraftigt ökad hastighet av celldegenerering, något som syns via symptom först när 80-90% av ... Skador på substantia nigra kan också resultera i Parkinsons sjukdom och symptom som liknar den[16]. En föranledande faktor till ... En dåligt fungerande substantia nigra kan leda till problem med finmotorik och till slut Parkinsons sjukdom. Det huvudsakliga ...
Omdömen om normalitet och sjukdom[redigera , redigera wikitext]. Den amerikanske läkaren Samuel A. Cartwright identifierade ...
Sjukdom och död[redigera , redigera wikitext]. Gösta Ekman avled på Röda Korsets sjukhem av urinförgiftning i kombination med ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...