... et tillhör genuset orthobunyavirus och den serogrupp där Simbuvirus är prototypstam. Virusefamiljen ...