... är kemiska föreningar bestående av R2SiO, där R är en väteatom eller en kolvätegrupp. En siloxan har en grenad eller ...
Högfluorerade ämnen (PFAS) och cykliska siloxaner tillåts inte. Allergiframkallande konserveringsmedel, till exempel MIT och ... Högfluorerade ämnen (PFAS) och cykliska siloxaner tillåts inte. Allergiframkallande konserveringsmedel är inte tillåtna ...