Med undantag av silikoner består polymererna av organiska föreningar. Genom att variera vilka tillsatser som används och vilken ... Några viktiga grupper som ofta används vid klassificering är akryler, polyestrar, silikoner och polyuretaner. Vid tillverkning ...
reaktiva uretaner och silikoner), eller härdas genom ultraviolett strålning. Vissa HMA är dock inte resistenta mot kemiska ...
Silikoner finns i form av oljor, fetter, geléer, elaster, ytlacker och härdplaster. Exempel på tillämpningar är trådlacker, ... Silikoner framställs huvudsakligen genom upphettning av silanoler, ofta i närvaro av en katalysator. Silikon kan man också ... Strukturellt kan silikoner anses utgöra ett mellanting mellan organiska och oorganiska polymerer. Deras molekyler kan antingen ... Beroende på kedjornas längd, graden av nätstruktur och kolväteresternas kemiska sammansättning kan silikoner vara flytande ...
För att impregnera ett tyg mot väta används vax, silikoner, plast m m. Med hjälp av talk, gips, krita o d kan man göra ett tyg ...
... a ämnen är vanligen lipofila, men det finns undantag som fluorkarboner och silikoner. Exempel på hydrofoba ämnen är ...
... silikoner m.m.) ^ [a b c d] Bra Böckers lexikon, 1979. (Kolloidkemi). ...
... kombinationer med psykoleptika A02DA01 Silikoner A02EA01 Alginsyra Inga undergrupper. Den här artikeln är helt eller delvis ...
Proxazol A03AX08 Alverin A03AX09 Trepibuton A03AX10 Isometepten A03AX11 Karoverin A03AX12 Floroglucinol A03AX13 Silikoner ...