... och tillhör den stora gruppen signalsubstansreceptorer. De ansvarar till exempel för att samla upp hormonfrisättande ämnen från ...