Det kan handla om olika sjukdomar, att vara kortväxt och olika sexuella avvikelser. Outsiders på Kanal 5 Play Denna TV-serie- ...
... homosexuell efter att 1900 ha läst Krafft-Ebings medicinska bok Psychopathia sexualis blev detta verk om sexuella avvikelser ... Han kände sig påpassad och var rädd för att bli förknippad med lösa sexuella kontakter. Hans nedskrivna sista vilja visar en ...
... "avvikelser" var medfödda och framförde en teori om "det tredje könet". Han skapade en kategori av "sexuella mellanstadier" (ty: ... "helt manliga sexuella typen" och den "helt kvinnliga sexuella typen". Hirschfelds sexualforskningsinstitut i Berlin blev ... Genom de fyra kriterierna könsorgan, fysiska drag, sexuella instinkter och moralisk karaktär kunde en person placeras på en ...
En mindre tolerant term som täcker ungefär samma områden är sexuella avvikelser. Termen kan även inkludera personer som bryter ... Sexuella minoriteter kallas de grupper av människor vars sexualitet avviker från de rådande sexuella normerna. Homosexuella och ... Vid sidan av dessa stora minoriteter finns en rad mindre vanligt förekommande sexuella minoriteter. Frasen myntades troligen ... bisexuella torde vara de talrikaste sexuella minoriteterna.[källa behövs] ...
... sexuella avvikelser (pedofili, nekrofili, tidelag, våldtäkt), nazism, homosexualitet, avföring urin, pornografi, incest, ...
Efter att kvinnan själv genomgått narkoanalys, gav hon flera motstridiga versioner av sitt ursprungliga påstående om sexuella ... fann han att de friande bevisen i detta fall var till stor hjälp att avslöja avvikelser som leder till en friande dom. ...
Personlighetsstörningar, impulsstörningar, sexuella avvikelser, patomimi. Personlighets- och beteendestörningar Störningar som ... Sexuella störningar, ätstörningar, sömnstörningar. Beteenderubbningar med fysiologiska störningar och somatiska faktorer ...
Avvikelser från skolexemplet[redigera , redigera wikitext]. Som ovan beskrivits så skiljer sig pubertetsutvecklingen lite grand ... I fråga om den sexuella läggningen så är pubertetsutvecklingen densamma för alla ungdomar. ...
trovärdig källa?] Vissa anser att parafilier inte har något med sexuella läggningar att göra då exempelvis en pedofil kan vara ... dels av vad avvikelser anses bero på. Vad som är ett sexualbrott skiljer sig också åt i olika samhällen, och korresponderar ... är en benämning på en socialt oaccepterad och/eller psykisk avvikelse från den sexuella normen; det involverar en avvikande ...
... vilket inkluderar alla sexuella handlingar utanför äktenskapet) Inga homosexuella handlingar Laglydighet Delta i gudstjänster ( ... har upprepade gånger lett till att studenter som polisanmäler våldtäkt undersöks av universitetsfunktionärer för avvikelser ... inga sexuella trakasserier) Inte konsumera Pornografi eller oanständigt material Ingen olämplig sexuell aktivitet ( ... Ärlighet Uppmana andra studenter att följa hederskoden Avstå från sexuella relationer utanför äktenskapet och leva ett dygdigt ...
Ett viktigt inslag i naturismen är att alla kan acceptera både sig själv och andra, med alla skavanker och avvikelser från de ... Kännetecknande för naturism är att nakenheten: är gemensam oavsett kön, inte i sig ska vara förknippad med sexuella känslor ... att naturismen skulle vara en sexuell kultur och att människor skulle söka sig till naturistaktiviteter för att söka sexuella ...
Den är våra impulser och drifter, de sexuella och aggressiva. Detet är den del av människans psyke som formas först. I detet ... Det iakttar jaget, jämför dess handlingar med sina egna ideal och normer, och fördömer sedan avvikelser. ^ Levander, Sabelström ...
Gynekologer observerade fler avvikelser i livmodern hos de högre samhällsklasserna, livmoderlidanden var framförallt vanligare ... En läkare fastslog att diagnosen nymfomani drabbade kvinnor med en sjuklig överretning av det sexuella driftslivet. Han påstod ... och fysiskt orsakade sexuella dysfunktioner. Ytterligare ett sätt att klassificera kvinnosjukdomar är relaterat till fertilitet ... var tesen att majoriteten av kvinnorna inte besväras av några som helst sexuella besvär. Enligt den svenske kvinnoläkare Pehr ...
De sysselsätter sig med bland annat mord, våldtäkter, andra sexuella grymheter och filosofiska samtal. I deras samtal finns en ... I antologin Perversioner : 12 noveller om avvikelser, Vertigo (bokförlag) 2003 - Recension av Jonas Gardells bok Om Gud. BLM nr ...
... även om vissa länder har avvikelser eller mycket stora avvikelser, såsom Kina (118 respektive 100).[6] Därefter ökar andelen ... vissa sexuella aktiviteter (kvinnor onanerar mer sällan än män) och fysisk aktivitet.[14][15] En brittisk studie som avviker ...
Avvikelser från skolexempletRedigera. Som ovan beskrivits så skiljer sig pubertetsutvecklingen lite grand mellan olika ... I fråga om den sexuella läggningen så är pubertetsutvecklingen densamma för alla ungdomar. ...
En metastudie från 2012 kom fram till att den senare teorin har mest stöd, nämligen att det sexuella urvalet endast leder till ... Neoteni, ung ålder och genomsnittliga ansiktsdrag rankas som attraktivt, medan asymmetri och avvikelser från vanliga ... är huruvida det sexuella urvalet leder till bättre gener hos avkomman eller om det finns en preferens som bara gör avkomman ... det senare eftersom det sexuella urvalet är en central mekanism i evolutionen. För estetikens vidkommande berör frågor om ...
Det är dock känt från samtida källor att det fanns många avvikelser från denna regel, speciellt med avseende på mödrar över ... sexuella tekniker och användandet av medicinska elixir.[132] Vid slutet av 100-talet gick daoisterna samman och formade stora ... medan kejsare Ling tillbringade en stor del av sin tid med sexuella rollspel med konkubiner och med att delta i militära ...
1999 Sexuella övergrepp mot barn: expertrapport. Neuropsykiatriska aspekter, 2000 A guide to Asperger syndrome, Cambridge ... och har bland annat publicerat flera uppmärksammade vetenskapliga artiklar som beskriver tidigare okända genetiska avvikelser ...
En annan typ av förklaring utgår från biologiska avvikelser hos den deprimerade personen. En tredje grupp av förklaringar ser ... vid djurförsök innefattar försämrad längdtillväxt och störningar i den sexuella utvecklingen, och bland de yngre som ...
En vuxen människas sexuella dragning till förpubertala barn.. Av gr. pais, genitiv paidos, "barn". ... dels av vad avvikelser anses bero på. Vad som är ett sexualbrott skiljer sig också åt i olika samhällen, och korresponderar ... Upphetsning av att iakttaga främlingars sexuella umgänge eller nakenhet.. Zoofili. Känslomässig och sexuell dragning till djur. ... Vissa anser att parafilier inte har något med sexuella läggningar att göra då exempelvis en pedofil kan vara såväl hetero- som ...
Bergwall var vid 20-tiden på väg till en arbetskamrat, då han såg en gosse, som väckte hans sexuella åtrå, tog kontakt och ... "medvetna avvikelser" att utredningsgruppen var i det närmaste intakt under nio år, vilket kan ha förhindrat kritiska tankar ... Bergwalls terapeut från 1980-talet, Birgitta Rindberg, har i polisförhör uppgett att "detta med sexuella övergrepp från fadern ... I slutet av 1980-talet hade Bergwall, enligt vad han berättade vid rättspsykiatrisk utredning 1991, "sexuella kontakter med ...
... förbjudna sexuella relationer och (4) Klemens av Alexandria - saker Evans anser utgör kärnan i Klemens brev till Theodoros.[349 ... är så kort och att han uppnår liknande avvikelser när han applicerar samma metod på andra korta texter.[al] Och när samma metod ... vilket visserligen inkluderar olika typer av sexuella handlingar men även annat, och uppsatsen handlar om rabbinernas ...
Sexuella relationer. Barnäktenskap · Kärlek · Monogami · Otrohet · Polygami · Samboförhållande · Samkönat äktenskap · ... Diagnosen fetalt alkoholsyndrom (FAS) beskriver fysiska avvikelser i form av tillväxtstörning och speciella ansiktsdrag samt ... där bilden av avvikelser är densamma som hos FAS, men där kriterierna för en fullständig FAS-diagnos bara delvis är uppfyllda.[ ...
... sexuella identitet och sexuella beteende har makten effektivt kunnat normalisera sexuellt och könsbetingat beteende. Detta har ... Foucault beskriver flera karaktärsdrag för detta dömande: (1) alla avvikelser, även mindre sådana, från korrekt beteende ... Genom denna sexuella aktivitet smittades Foucault av HIV och utvecklade senare Aids.[25] Sommaren 1983 ådrog han sig en ... såsom sexuella, kunskapsmässiga eller ekonomiska relationer). Vidare menar Foucault att makt inte är något externt, eller något ...
Den är våra impulser och drifter, de sexuella och aggressiva. Detet är den del av människans psyke som formas först. I detet ... Det iakttar jaget, jämför dess handlingar med sina egna ideal och normer, och fördömer sedan avvikelser.[2] ...