Hos svampen Neurospora crassa har man främst intresserat sig för ett protein som benämns FRQ (FREQUENCY), som finns i två olika ... Den region av hjärnan som tar emot mest information från SCN är den så kallade subparaventrikulära zonen, som troligtvis agerar ... a b] Ralph MR, Foster RG, Davis FC, Menaker M (1990): Transplanted suprachiasmatic nucleus determines circadian period; Science ... I en studie där man genmodifierat möss så att de uttryckte proteinet luciferas, ett ljusalstrande protein som bland annat finns ...
KaiC som isolerat protein har inte fosfatgrupper. Däremot kan det interagera med proteinet kaiA, och när det gör så ändrar kaiC ... Den region av hjärnan som tar emot mest information från SCN är den så kallade subparaventrikulära zonen, som troligtvis agerar ... Transplanted suprachiasmatic nucleus determines circadian period; Science 247(4945):975-982 ^ [a b c] DeCoursey PJ: Functional ... Hos svampen Neurospora crassa har man främst intresserat sig för ett protein som benämns FRQ (FREQUENCY), som finns i två olika ...