... har funnits vara en verksam μ-opioid receptor agonist(Ki (människa) med en affinitet på 383 ± 183 nM och ett EC50 ( ... Två år tidigare hade samma grupp funnit en nära korrelation mellan nivåerna av fritt serotonin i blodplasma och allvarsgraden ... är en funktionabel δ-opioid receptor agonist, men med mycket lägre potens. Det är dessa effekter som anses vara ansvariga för ... "The atypical antidepressant and neurorestorative agent tianeptine is a μ-opioid receptor agonist.". Translational Psychiatry 4 ...
"Effect of Light and Melatonin and other Melatonin Receptor Agonists on Human Circadian Physiology". Sleep medicine clinics 10 ( ... Serotonin Tryptofan Sömnproblem / Om sömn och sömnproblem, Sjukvårdsrådgivningen ^ Sand et al. (2006) Människokroppen: ...
... an endogenous agonist of the cannabinoid CB1 receptor ^ The endocannabinoid noladin ether acts as a full agonist at human CB2 ... CB1-receptorer kan både verka stimulerande och hämmande på bland annat dopamin, GABA, noradrenalin, serotonin, kolecystokinin, ... The orphan receptor GPR55 is a novel cannabinoid receptor ^ GPR55 is a cannabinoid receptor that increases intracellular ... Receptorerna, där de mest undersökta är CB1 (cannabinoid receptor 1) samt CB2 (cannabinoid receptor 2) aktiveras av ...
... receptor agonist Tianeptin (Stablon) - glutamatmodulator, SSRE, samt atypisk μ-opioid receptor agonist Amineptin (Survector, ... hämmar nedbrytningen av främst serotonin men även av noradrenalin Nefazodon (Nefadar) avregistrerat - påverkar främst serotonin ... Det finns t.o.m. de som anser att klomipramin har starkare effekt på serotonin än SSRI), men dess metabolit påverkar ... Klomipramin visade sig dock ha starkast effekt på serotonin och har förutom antidepressiv verkan även effekt på tvångssyndrom ...
Opipramol (Insidon) - sigma (σ1 och σ2) receptor agonist. *Tianeptin (Stablon) - glutamatmodulator, SSRE, samt atypisk μ-opioid ... Moklobemid (Aurorix)hämmar nedbrytningen av främst serotonin men även av noradrenalin. Övriga[redigera , redigera wikitext]. * ... Selektiva serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare[redigera , redigera wikitext]. *Duloxetin (Cymbalta). *Venlafaxin ( ... receptor agonist. *Amineptin (Survector, Maneon) påverkar återupptaget av dopamin och norepinefrin (DNRI). Nära besläktad med ...
Man ville ha ett medel med potent 5-HT2C-receptor blockad och med mindre benägenhet för ge metabola biverkningar som följd av ... Ziprasidon är partiell agonist vid 5-HT1B-receptorn, vilket betyder att den aktiverar receptorn men bara ger ett partiellt ... Det har framförts att blockering av 5-HT1D-receptorn och samtidigt noradrenalin och serotonin återupptags hämmande lär bidra ... histaminerg receptor) förutspår i allmänhet små mängder av sedering; låg affinitet för alfa1-adrenoreceptorer tyder på att ...