Selenprotein är liksom E-vitamin en antioxidant, men är cirka tusen gånger mer aktivt än E-vitamin. Det förhindrar effektivt ... p S. ↑. Se. ↓. Te Arsenik ← Selen → Brom [Ar] 3d10 4s2 4p4 ...