Sekretess[redigera , redigera wikitext]. Smartphones med Android som operativsystem har förmågan att vidarebefordra information ...
Integritet och sekretess[redigera , redigera wikitext]. Den information som Facebookanvändare fyller i sin profil används för ...
Sekretess[redigera , redigera wikitext]. Faxmeddelanden, som inkommer till en mottagningsapparat uppställd i ett allmänt ...
Spionageskydd, sekretess, sabotageskydd. *Abteilung 5 *Utländsk extremism och terrorism. *Abteilung 6 *Islamistisk extremism ...
Sekretess: förhindrande av obehörigt avslöjande av information. *Integritet: förhindrande av obehörig eller oavsiktlig ...
Konstruktionsarbetet började 25 november under extrem sekretess. I inledningsskedet fick bara vissa noggrant utvalda akademiker ...
Detta då flygbasernas läge var av hög sekretess. I samband med att en flygbas anlades, fick den ett tillfälligt nummer av ...
Strömberg, Håkan & Lundell, Bengt, Handlingsoffentlighet och sekretess, 11., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009 ...
Detta sker i regel i förtroende och under sekretess. Därefter så sammanställs och utvärderas de olika kandidaternas svar av ...
Både i Israel och i Syrien upprätthålls sekretess kring händelsen. Från amerikansk sida har vissa uppgifter, såsom ...
Företaget tillämpar ingen ytterligare sekretess vid publiceringen av detta material. Sökbara folkbokföringsregister[redigera , ...
Allmänna handlingar som omfattas av sekretess ska registreras utan dröjsmål. Vissa handlingar med sekretess behöver dock inte ... Om det kan antas att en uppgift i en allmän handling inte får lämnas ut på grund av en bestämmelse om sekretess, får ... En allmän handling blir offentlig allmän handling om den inte skyddas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen ( ... som förvaras hos myndigheten om hinder inte möter på grund av bestämmelse om sekretess eller av hänsyn till arbetets behöriga ...
Konsten att skapa sekretess - från det gamla Egypten till kvantkryptering. Stockholm: Norstedts förlag. ISBN 91-1-300708-4. ...
Detta säkerställer att Buypass skyddar information enligt sekretess, integritet och tillgänglighetsstandarder . ISO 9001 - ...
... överläggningar omfattas av sekretess. Däremot offentliggörs dagordningar och protokoll från sammanträdena. Tillgången till ...
Mål om offentlighet och sekretess överklagades dock direkt till Kammarrätten i Jönköping. ...
Det finns dock ett antal undantag till rätten att bryta mot sekretess. ...
Mål om offentlighet och sekretess överklagades dock direkt till Kammarrätten i Sundsvall. ...
En ny och förbättrad generalkarta över svenska riket tillkommer under stor sekretess. Redan samma år utger emellertid den ...
Biskopsbrev: Tystnadsplikt och sekretess i kyrkans arbete Arkiverad 3 december 2008 hämtat från the Wayback Machine.. Ett ... Tystnadsplikt (även kallat sekretess) innebär att en person inte får delge särskild information. Det kan röra sig om anställda ...
Denna uppgift var av särskild betydelse när det gällde Ryssland, eftersom kartorna där var belagda med sekretess och spårens ... Han lämnade över i princip allt hos dubbelmonarkins armé som omfattades av sekretess: mobiliseringsplaner, truppstorlekar, ...
inte omfattas av sekretess. Begreppet har funnits sedan 1810 års tryckfrihetsförordning. "Betydande hinder" kan enligt ...
Användare måste också skriva på särskilda dokument, vilka berör sekretess om innehållet i arkivet. ^ "Februari 2014 - Staffan ...
De har placerats före bestämmelserna om sekretess för att betona att offentlighet är huvudregel och att sekretess är undantag. ... överföring av sekretess (11 kap.) sekretess i förhållande till den enskilde själv, m.m. (12 kap.) rätten att meddela och ... Det som avgör om en allmän handling ska omfattas av sekretess eller offentlighet beror på vilken typ av skaderekvisit som är ... Den femte avdelningen innehåller bestämmelser om sekretess till skydd för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska ...
Sekretess vid anställning av myndighetschefer (SOU 2009:4) Det svenska utnämningssystemet rymmer risker för korruption, ... död länk] ^ "Lagrådsremiss om sekretess vid anställning av myndighetschefer". Regeringen. Arkiverad från originalet den 25 maj ... 2 februari 2009 lämnades ett betänkande om sekretess vid anställning av myndighetschefer till regeringen. Sekretessen skulle då ... Rolén, Thomas (2009). "Sekretess vid anställning av myndighetschefer". SOU 2009:4. Stockholm: Regeringen. http://www.regeringen ...
... i sig själv tillhandahåller inte sekretess eller kryptering, utan nätverkssäkerheten beror av det tunnlade protokollet. ...
Deklarationer omfattas av sekretess enligt 27 kap. 1 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Enligt 6 § är beslut, ...
Säkerhet och Sekretess, Axess och Handelskammartidningen. Lundblad har också författat akademiska artiklar om IT och juridik. ...
Rätten till insyn omfattar med vissa begränsningar också handlingar som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och ...