... "second messengers", "symporter", jonkanaler och receptor protein i centrala och perifera nervsystemet. Forskare som studerar ... Everitt, B. J.; Robbins, T. W. (2005). "Neural systems of reinforcement for drug addiction: from actions to habits to ...