Huvudartikel: Antivirala medel Det är ofta svårare att behandla virus än bakterier. Detta har dels sin förklaring i att virus ... klövsjuka tuberkulos syfilis pest skabb scharlakansfeber Chagas sjukdom denguefeber dysenteri kala-azar kolera schistosomiasis ... Mot virus använder man så kallade antivirala medel. Antimykotika används mot svampar. Mot maskar och encelliga organismer ... Det finns många sorters antiparasitära medel. De som verkar mot just maskar kallas antihelmintika. Ett preparat kallat ...
Dessa mediciner inkluderar bl.a. vaccin för hepatitbehandling, immunmodulerande medel och cyklofilinhämmare. Dessa potentiellt ... De höga siffrorna i Egypten förknippas med en numera avslutad massbehandlingskampanj mot schistosomiasis (snäckfeber), då man ...