... en posthornssnäcka som har resistens mot infektionen som orsakas av parasiten Schistosoma mansoni. Forskare är dock oeniga om ...
Adult sex ratio affects divorce rate in the monogamous endoparasite Schistosoma mansoni Sophie Beltran, Frank Cézilly & Jérôme ...
... , Schistosoma japonicum och Schistosoma haematobium är de arter som i störst utsträckning orsakar sjukdomen ... I Egypten har Schistosoma mansoni nästan helt ersatt släktingen Schistosoma haematobium i nildeltat och därifrån spridits ut ... Schistosoma mansoni är en plattmaskart som ingår i släktet Schistosoma, och familjen Schistosomatidae. Plattmasken är en ... "Schistosoma mansoni". Animal Diversity Web. http://animaldiversity.ummz.umich.edu/accounts/Schistosoma_mansoni/. Läst 1 maj ...