Biomolecules studied by small-angle X-ray scattering, 1987 Grunder i biokemi för jägmästarlinjen, 1987 Grunder i kemi för ...