Det fanns då 5 olika utbildningar/fackskolor: Maskinteknik, Elektroteknik, Värme- och sanitetsteknik, Husbyggnadsteknik samt ...
I dess Tidskrift för värme-, ventilations- och sanitetsteknik, VVS, publicerade han flera artiklar. Han var ledamot av ...
I dess Tidskrift för värme-, ventilations- och sanitetsteknik, VVS, publicerade han flera artiklar. Mest uppmärksamhet intar ...
... och sanitetsteknik 1926-1928. Alfred Teodor Hall i Albin Hildebrand, Svenskt porträttgalleri (1905), volym XVII. Ingeniörer ^ ...
År 1930 började föreningen ge ut en tidskrift, "Tidskrift för värme-, ventilations- och sanitetsteknik, VVS" (med förkortningen ...
... och sanitetsteknik) 1973-1979, Miljö i Sverige 1979-1980, Byggmästaren 1980-1985, och Fastighetstidningen 1989-1995. School for ...