Samlade och valda verk (urval)[redigera , redigera wikitext]. *Werke 1-10. Hrsg. von Bernd Balzer. Köln 1977/78 ... Doktor Murkes samlade tystnad, 1960), Billard um halbzehn (1959, sv. Biljard klockan halv tio, 1961), Ansichten eines Clowns ( ... Bölls skrev och gav ut sitt sista verk Kvinnor i flodlandskap, en roman som utspelas i Bonn, år 1985. Idag är denna roman, ... År 1974 utkom i Tyskland Bölls förmodligen mest kända verk, Katarina Blums förlorade heder, som var ett bidrag till 1970-talets ...
Valda och samlade verk[redigera , redigera wikitext]. *. Frank Hellers äventyrsromaner. 1-12. Stockholm: Bonniers. 1922-1923. * ... Framstående verk. I hasardens huvudstad - Monte Carlo-noveller, Herr Collins affärer i London. ... året presterat ett betydande verk i Frank Heller-andan: det ska handla om spänning, humor och känsla för språket." ...
Ekman, Hans-Göran (2014). Textkritisk kommentar till August Strindbergs samlade verk del 40. Vid högre rätt. Två dramer. Advent ... Petherick, Karin; Stam, Per (2014). Textkritisk kommentar till August Strindbergs samlade verk del 59 och 60. Ockulta dagboken ... Nationalupplagan av August Strindbergs samlade verk[redigera , redigera wikitext]. Verkets delar[redigera , redigera wikitext] ... Ollén, Gunnar (2014). Textkritisk kommentar till August Strindbergs samlade verk del 32. Folk-komedin Hemsöborna. Himmelrikets ...
Utgivning av samlade verk[redigera , redigera wikitext]. *. Samlade skrifter. Stockholm: Bonnier. 1912-1920. Libris 8198192. - ... August Strindbergs samlade verk: [nationalupplaga]. Stockholm: Norstedt. 1981-2013. Libris 8203252. - En ny utgåva i 72 band ... Innan Strindberg avled hade Albert Bonniers förlag köpt rätten till Strindbergs samlade verk. Karl Otto Bonnier hade först ... I Norstedts "Nationalutgåva" av Strindbergs samlade verk finns allt om hans naturvetenskapliga verksamheter samlat i ...
Samlade verk och urval[redigera , redigera wikitext]. *Quisling : hvordan en fører blir til. Centrum, 1945. - Särtryck ur Veien ... Av den anledningen är de heller inte medtagna i författaren samlade verk. ... kjærlighet styrde ut på farvatten som han inte behärskade och han besöt att de båda verken inte längre skulle ingå i hans verk ...
Valda och samlade verk[redigera , redigera wikitext]. *. Sjelfbiografiska anteckningar, bref och efterlemnade skrifter : jemte ... 3.2 Valda och samlade verk *3.2.1 Vetenskaplig utgåva från Svenska vitterhetssamfundet ... Fredrika Bremers brev / samlade och utgivna av Klara Johanson och Ellen Kleman. Stockholm: Norstedt. 1915-1920. Libris länk. ... Samlade skrifter i urval. 1-6. Böcker för hemmet ; 1. Stockholm: Beijer. 1868-1872. Libris länk. ...
Bellmanssällskapet: Carl Michael Bellmans samlade verk Källor[redigera , redigera wikitext]. *. Ingvar Andersson, Agne Beijer, ... Samlade verk[redigera , redigera wikitext]. Hela standardupplagan, såväl texter som kommentarer, finns tillgängliga digitalt ... och verk. Bacchi orden · Fredman · Movitz · Mollberg · Ulla Winblad · Johan Arendt Bellman (far) · Catharina Hermonia (mor) · ... Hans mest kända verk är diktcyklerna Fredmans epistlar och Fredmans sånger. Bellman brukar betraktas som en av Sveriges ...
Hans samlade verk utgavs 1824. ...
August Strindberg, Hans Sandberg (red.) (1996). Samlade verk, band 22. Han och hon: en själs utvecklingshistoria (1). Stockholm ...
Ekman, Hans-Göran (2014). Textkritisk kommentar till August Strindbergs samlade verk del 40. Vid högre rätt. Två dramer. Advent ... Petherick, Karin; Stam, Per (2014). Textkritisk kommentar till August Strindbergs samlade verk del 59 och 60. Ockulta dagboken ... Strindbergsprojektet har det huvudsakliga syftet att ge ut Nationalupplagan av August Strindbergs samlade verk. Det finansieras ... Ollén, Gunnar (2014). Textkritisk kommentar till August Strindbergs samlade verk del 32. Folk-komedin Hemsöborna. Himmelrikets ...
Samlade verk i fem band) Яфетидология. М., 2002. (Jafetidologi) Thomas Lawrence L. The linguistic theories of N. Ja. Marr. ... delvis baserad på material från ryska Wikipedia Sovjetisk språkpolitik Artikel om Marr på en rysk biografisk sajt Valda verk i ...
August Strindberg; Gunnar Ollén (red.) (1984). Samlade verk, del 33: Nio enaktare. Stockholm: Norstedt. ISBN 91-20-07164-7. ...
död länk] August Strindberg, Birger Liljestrand (red.) (1991). Samlade Verk 3: Ungdomsdramer II (1). Stockholm: Norstedt. ISBN ...
Kogutud teosed (samlade verk) 1986- (15 vol.). *Taevased ratsanikud 1986. *Popi ja Huhuu 1986 ... Många av Tuglas verk har översatts till finska, också efter hans död, men en del verk har också översatts till andra språk som ...
Hans samlade verk finns bevarade i 55 kapitel.[2] Innehåll. *1 Biografi ...
Hans politiska teori har kallats "en lidelsefull kult av piskan". Leontievs samlade verk utgavs på ryska 1912-14. ...
Grigorovitjs samlade verk utgavs i 12 band 1896. Grigorivitj var mentor för författaren och dramatikern Anton Tjechov. Byn ( ... allt mindre uppskattad trots briljanta naturscener och allvarliga försök att beskriva mänskligt liv blev de som enhetliga verk ...
Carl Jonas Love Almqvist; Lars Burman (red.) (2002). Samlade Verk, del 6: Törnrosens bok: duodesupplagan. Bd 4 (1). Stockholm: ... Almqvist må kalla sitt verk "Romaunt" men här finns, förutom prosa, också inslag av lyrik och dramatik. ...
Carl Jonas Love Almqvist; Lars Burman (red.) (2002). Samlade Verk, del 6: Törnrosens bok: duodesupplagan. Bd 4 (1). Stockholm: ... är huvudperson i Carl Jonas Love Almqvists kanske främsta verk Drottningens juvelsmycke (eller Azouras Lazuli Tintomara). ...
Många av hans verk finns samlade på Thorvaldsens Museum. Han är också representerad på Louvren i Paris. En av Thorvaldsens mest ... Förslaget att i Köpenhamn upprätta ett museum för hans samlade verk var nu stadfäst och såväl mästaren som flera av hans ...
Hans samlade skrifter utgavs först 1819.. Källor[redigera , redigera wikitext]. *Chénier. 1. André Marie de i Nordisk ... Verk[redigera , redigera wikitext]. Den franska metriken återfick genom honom den frihet, som den förlorat något genom Boileaus ...
Tillsammans med Friedrich Engel utgav Heegaard Sophus Lies samlade verk.. Källor[redigera , redigera wikitext]. *Carlquist, ...
Hans dramatiska verk är samlade i 31 band (1920-1935). Också hans dramatik behandlar identitetens och verklighetens relativitet ... De finns samlade i två stora band, Novelle per un anno (1937-1939). Bröderna Tavianis film Kaos (1984) bygger på Pirandellos ... Pirandellos kritiska skrifter är samlade i ett band, Saggi critici (1939). Svenska översättningar[redigera , redigera wikitext] ...
Hans samlade verk gavs ut mellan 1975-91 i sex volymer. Ett svenskt dikturval utgavs 2004. Detta inleds med den tidiga ... Om Tzaras verk Le Secret de Villon. ^ Bygger på bibliografin "Dadister och surrealister på svenska" i Bakhåll. 1994 (även ... Han upptäckte även 1600 anagram i Villons verk och lyckades förlänga hans levnadsålder med två år. Enligt François Buot, som ...
Samlade verk, i tolkning av Elias Wraak (Alastor Press, 2003) Samlade skrifter, i tolkning av Elias Wraak (Alastor Press, 2013 ... På svenska utgavs Rimbauds Samlade verk 2003, översatta av Elias Wraak. En presentation av Rimbaud i ord och bild återfinns ... Det sena utgivandet av Illuminationer (1886), ett verk från åren 1872-75, skedde genom Paul Verlaines försorg. Verlaine ... Fyra essäer skrivna 1934-1954 och postumt samlade i tolkningsvolymen Lyrik och prosa (Forum, 1972) Artur Lundkvist: Poesins ...
Enligt medeltida uppgifter, uppgår hans samlade verk till omkring 200 titlar. Fysik i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1908) ...
... gav ut Händels samlade verk mellan 1858 och 1902. Huvudredaktör var Friedrich Chrysander. En tidigare ...
Samlade verk Serie III Otryckta verk 3 Murnis : idyllion. Stockholm: Svenska Vitterhetssamfundet. Libris gqh4l6bpdl765n2b. ISBN ... Han var 2005-2017 huvudredaktör för Carl Jonas Love Almqvists samlade verk och är ledamot av Samfundet De Nio, ledamot i ... ISBN 91-7844-215-X (inb.) Almqvist, Carl Jonas Love; Svedjedal Johan (1993). Samlade verk. 21, Det går an ; Hvarför reser du?. ... ISBN 91-88396-02-9 Almqvist, Carl Jonas Love; Burman Lars, Romberg Bertil, Svedjedal Johan (1995). Samlade verk. 23, Amalia ...
Samlade verk. 3, Otryckta verk. 1, Otryckta verk 1806-1817. Stockholm: Svenska Vitterhetssamfundet i samarbete med ... Samlade verk. 3, Otryckta verk. 2, Karmola. Stockholm: Svenska Vitterhetssamfundet i samarbete med Almqvistsällskapet. Libris ... Samlade verk. 5, Törnrosens bok. Duodesupplagan. Bd 1-3. Jagtslottet. Hermitaget. Vargens Dotter. Hinden. Stockholm: Svenska ... Samlade skrifter av Carl Gustaf af Leopold, under redaktion av Petra Söderlund och Barbro Ståhle Sjönell. Avd. 1. D. 3, ...
Samlade verk ; 10. Lund: Gleerup. Libris 2010355 Eeden, Frederik van (1921). Välstånd och lycka genom frivilligt samarbete. ... Han är även ihågkommen genom ett antal meditativa och biografiska verk. År 1922 gifte han sig med Emilia Fogelklou. De ...
... , August Strindbergs Samlade Verk, del 57, i fulltext hos Litteraturbanken ... Svarta fanor, Samlade skrifter av August Strindberg, del 44, i fulltext på Projekt Runeberg ...
Martinus betraktade, med utgångspunkt i dåtidens danska och västerländska kristna kulturgrund, sitt samlade verk som ett ... Martinus liv och verk[redigera , redigera wikitext]. Martinus Thomsen föddes av en ogift mor, som arbetade som hembiträde på en ... Därför kallar han sitt verk även för en andlig vetenskap. Den andliga vetenskapen är enligt Martinus ett nödvändigt komplement ... även sitt verk som "Den Intellektualiserade Kristendomen". I "Tredje Testamentet" menade Martinus således att han gav mer ...
Han tecknade dessutom förlagorna till de kolorerade växtplanscher som Johan Gustaf Ruckman graverade för detta verk. Han var ... mycket konstintresserad och samlade på sig en stor samling med koppargravyrer som han senare skänkte till Naturhistoriska ...
... även kallad Samlade visor 9), som innehåller visan Maj på Malö. Filmen spelades in mellan juli och september 1947. ... Verk av Schamyl Bauman. Filmregi. Kärlek och landstorm · Lördagskvällar · Hemliga Svensson · Flickorna från Gamla sta'n · ...
Southey och Tennyson samt utgav en kritisk upplaga av Joost van den Vondels verk. Lenneps Poetische werken utgavs 1859-1872, i ... Hans Dramatische werken finns samlade i tre band (1852-1854). ...
och verk. Bibliografi (Shakespeares samlade verk) · Elisabetansk teater · Globe Theatre · Lord Chamberlain's Men/King's Men ( ... och förlorade verk. Arden of Faversham · Cardenio (förlorat) · Edward III · Love's Labour's Won (förlorat) · Sir Thomas More ... Kung John finns med bland de tolv Shakespearepjäser som kyrkomannen Francis Meres räknar upp i sitt verk Palladis Tamia som ...
Repertoaren består av svensk och utländsk dramatik, nyskrivna verk och klassiker. Teatern är också känd för sina musikaler. ... Sedan 1 januari 2016 ingår Östgötateatern tillsammans med Norrköpings symfoniorkester i det samlade offentliga Scenkonstbolaget ...
Dessa tankar kom till uttryck i verk som Ludvig Holberg (1884), Indtryk fra Polen (1888) och Indtryk fra Rusland (1888) och ... resor och arbetet med sina samlade skrifter i 18 band. Han utvecklade under den här tiden alltmer påfallande cynism. 1915 ... men fick hård kritik från nationalister från båda sidor med verk som Verdenskrigen (1916) och Tragediens anden Del (1919). ... återkom han dock med ett verk om Goethe, och därefter följde biografier av Voltaire (1916-17), Cæsar (1918), Michelangelo (1921 ...
Under 2018 publiceras en samlingsvolym av dessa samt Anna i Lund, ett verk som innehåller dikter, prosatexter och recensioner ... 2018 - Samlade dikter.. Priser och utmärkelser[redigera , redigera wikitext]. *1957 - Boklotteriets stipendiat ...
Museets mest kända verk är Botticellis Venus födelse. Museet och dess historia[redigera , redigera wikitext]. Giorgio Vasari ... Allteftersom åren gick blev delar av palatset använt som lagerplats för några av de många konstskatter som Medici samlade på ... Eftersom samlingen är så stor finns verk även på andra museer i Florens, och några berömda statyer finns i Bargello. För ...
På ena sidan ägnas väggen åt litteraturen, och där är klassiska och moderna författare samlade runt Apollon och muserna på ... Samma år som tavlan målades, 1504, flyttade han till Florens för att studera verk som fanns där av Fra Bartolommeo, Leonardo da ... Av Rafaels verk som arkitekt finns endast få byggnadsverk är bevarade, däribland kyrkan Sant'Eligio degli Orefici (1516) mellan ... Den sistnämnde blev avgörande för hans tidiga verk, och Rafael verkar försöka efterlikna dennes målningar, varför ...
... samlade och nedtecknade allmogens seder, bruk, myter och sagor i Värend i Småland. Han är känd för sitt ... historiska verk Smålendske Antiqviteter, som aldrig trycktes men ändå hade stort inflytande. Verket var ett uttryck av samma ...
Målningen är en kopia från 1853 av Hendrik Hollander efter ett verk av Martinus Hofman målad 1737 i närheten av Haarlem i Noord ... Linné samlade sju av sina studenter från Uppsala, som visat särskilda kunskaper i sina respektive ämnen. Sällskapet tog namnet ... Några av dem var avhandlingar på några sidor, andra var verk med flera band på över tusen sidor. Nedan är de viktigaste av ... Botanikhistorikern E. L. Greene beskrev Flora Lapponica som "den mest klassiska och förtjusande" av Linnés verk.[42] Den ...
Genom åren har man byggt upp en ansenlig samling verk av konstarter och med många representerade konstnärer. En del av dessa ... konstverk finns samlade i boken Vår bästa konst som Bostadsbolaget utgav i samband med 60-årsjubileet 2005. I september 2010 ...
Detta innebar att skyddet återuppväcktes för verk av flera populära författare som vid tillfället hade varit döda i mer än 50 ... Bland utgivningen märks flera författares samlade skrifter, hela årgångar av olika tidskrifter samt det klassiska svenska ... En förutsättning för verksamheten är tidsbegränsningen i upphovsrättslagen som gör att verk av upphovsmän som varit döda i mer ... Projekt Runeberg tvingades då avbryta skanningen av sådana verk och invänta den nya 70-årsgränsen. En milstolpe var 1917 års ...
De samlade ordlistor och publicerade korta noter om yorubas grammatik. En av deras informanter var Crowther, som senare kom att ... översättningar av religiösa verk. Eftersom användandet av standardyoruba inte berodde på någon medveten språkpolitik råder det ...
Till exempel är inte den lutherska bekännelseskriften Augsburgska bekännelsen ett verk av Luther. Man kunde säga att idén till ... Enligt luthersk lära är alltså Bibeln enda rättesnöre, men det hävdas att bekännelseskrifterna (ofta samlade i Konkordieboken) ...
Bland hans verk finns ett flertal romaner, noveller och dramer som räknas som klassiker inom svensk litteratur. ... Söder om Dag Hammarskjölds väg ligger tolv så kallade högreståndsvillor samlade i en halvcirkel runt Engelska kyrkan, de flesta ... Ordet opera kan ses som pluralformen av latinets opus, som betyder verk eller arbete. Benämningen har också överförts till ... Hans stora stadshistoriska verk Mitt liv i Stadshuset (1977) blev även hans självbiografi. ...
Bland Kropotkins många litterära verk kan nämnas Inbördes hjälp i vilken han tar avstånd från socialdarwinismens "kampen för ... Begravningen 1921 samlade ett åtta kilometer långt begravningståg, som bland annat finns beskrivet i Emma Goldmans minnen från ...
I dessa tidiga verk mottogs han som en arvtagare till skånska poeter som A.U. Bååth, Emil Kléen och Ola Hansson. De följande ... Ekelund i Libris Nordiskt och klassiskt i fulltext på Litteraturbanken Samlade dikter I i faksimil hos Litteraturbanken Samlade ... Samlade dikter. 1. Svenska klassiker / utgivna av Svenska akademien, 99-2090989-0. Stockholm: Atlantis. 2004. Libris 9471777. ... ISBN 91-7353-007-7. http://litteraturbanken.se/forfattare/EkelundV/titlar/SamladeDikter1/sida/I/faksimil Samlade dikter. 2. ...
Den persiske läkaren Avicennas verk användes som läromedel i medicin i Europa fram till 1800-talet. ... är alla de samlade uppenbarelser som denne mottog. Inom islam är profeter sändebud utvalda av Gud. De är mänskliga och inte ...
Bergil, Christina (1995). Mörkrets motbilder: tematik och narration i fem verk av Birgitta Trotzig. Stockholm: B. Östlings ... Bokförlaget Faethon inledde 2019 utgivningen av en kommenterad utgåva av Trotzigs Samlade skrifter.[6] ...
... där han samlade nära 1000 handskrifter på olika språk som han 1642 hemsände till Europa. Det mest berömda av dessa, codex ... och att han låg i delo med sina medlärare inom teologiska fakulteten för sina tillämnade lärda verk, samt antyder att det var ...
1996 - Lindas samlade. *1998 - Saker under huden. *1999 - Fittstim (skribent och redaktör tillsammans med Belinda Olsson och ... Framstående verk. Saker under huden (1998). Fittstim (1999). Webbplats. Officiell webbplats. Innehåll. ...
På uppdrag samlade Söderblom 1895 in pengar för att möjliggöra sjukhusvistelse för August Strindberg. Studierna fortsatte han ... Söderblom finns bland annat representerad i 1986 års psalmbok med originaltexten till ett verk (nummer 445), en översatt psalm ... Vidare gjorde han mycket betydelsefulla insatser i ekumenik och samlade till den stora ekumeniska mötet i Stockholm 1925, där ... År 1914 utgav han sin samlade uppfattning om sin religionshistoriska ursprungsforskning i boken Gudstrons uppkomst. Hans ...
Efter fullbordandet av detta verk åtog sig Hagberg det mödosamma arbetet med Svenska Akademiens ordbok och utbytte i samband ... Under 1840-talet utförde Hagberg sitt livs storverk, nämligen översättningen av William Shakespeares samlade dramer, vilka ...