Salter[redigera , redigera wikitext]. Bariumjonen kan bilda många salter. Bariumsulfat är praktiskt taget olösligt och används ...
Den här artikeln handlar om salter och estrar av ättiksyra. För textilfibrer av acetatsilke, se acetat (textilfibrer).. ... Salter[redigera , redigera wikitext]. Acetatsalter är jonföreningar som innehåller acetatjoner (CH3CO2-), till exempel ... Acetat eller etanoat är salter och estrar av ättiksyra. Acetatjonen består av en acetylgrupp med en extra syreatom som ger ...
Användningsområden för salter[redigera , redigera wikitext]. *Magnesiumhydroxid (Mg(OH)2) används som botemedel mot sura ... I naturen förekommer magnesium inte i gedigen form utan finns i olika salter som Mg2+-jon (färglös), främst silikat som ...
Nitriter - salpetersyrlighetens salter. Källor[redigera , redigera wikitext]. Noter[redigera , redigera wikitext]. *^ Salter i ... Svensken Berzelius framförde 1820 åsikten att salter har olika föreningar samt indelade salter i amfidsalter och haloidsalter. ... Salter eller jonföreningar är jonbundna kemiska föreningar som består av positivt laddade katjoner och negativt laddade anjoner ... Lite senare framlades definitionen att salter är föreningar där vätet (H) i en syra är ersatt med någon annan positiv jon, ofta ...
... oxosyror och deras salter[redigera , redigera wikitext]. Svaveloxiderna bildar syror tillsammans med vatten. Svaveldioxid ... Svavelsyrlighetens salter kallas sulfiter och svavelsyrans salter kallas sulfater. ... dels som svavelinnehållande salter som bland andra gips (kalciumsulfat), alunsten, bittersalt (magnesiumsulfat) och tungspat ( ...
Ett dubbelsalt är en jonförening som har mer än en sorts katjon eller anjon.. Exempel på dubbelsalt är alun (KAl(SO4)2) som har både kalium- (K+) och aluminium- (Al3+) joner bundna till sina sulfat (SO42-) joner.. Ett annat exempel är klorkalk (CaCl(ClO)) som har både klorid- (Cl-) och hypoklorit- (OCl-) joner bundna till samma kalcium (Ca2+) jon.. Alun har alltså dubbla, positivt laddade, katjoner medan klorkalk har dubbla, negativt laddade, anjoner. Jonföreningar som har flera joner av samma sort, som järn(III)sulfat (Fe2(SO4)3), är inte dubbelsalt.. ...
Vissa ämnen, till exempel litium och klor, kan utvinnas genom elektrolys av saltlag med hög koncentration av deras salter. ...
Jessica Salter. "Heath Ledger's daughter given wages of stars in Terry Gilliam's Dr. Parnassus". The Daily Telegraph. http:// ...
ISBN 91-85074-91-8 (inb.) Salter, Lionel; Edlén Håkan, Thölén Lennart (1982). Klassiska kompositörer och inspelningar: [mer än ...
35 Clarke-Salter • 36 Wilson • 40 Embleton • 53 Ejaria • Tränare: Coleman ...
27 Christensen • 28 Azpilicueta • 30 Luiz • 35 Clarke-Salter • 36 Scott • 37 Eduardo • 44 Ampadu • 66 Sterling • Tränare: Conte ...
Ivor Salter - polis. *Henry B. Longhurst - Cecil Ffolly-Hardwicke. *Desmond Roberts - Sir Geoffrey Bucknose ...
Hans J. Salter. Distribution. MGM. Premiär. 1952. Speltid. 91 minuter. Land. USA. ...
35 Clarke-Salter • 36 Wilson • 40 Embleton • 53 Ejaria • Tränare: Coleman ...
Att älska så... - Hans J. Salter. Kvinna utan samvete - Miklós Rózsa. Stilla havets hjältar - Walter Scharf, Roy Webb. Den ... Glada trubadurer - Hans J. Salter. Minstrel Man - Leo Erdody, Ferde Grofé Sr.. Sensation 1945 - Mahlon Merrick. Song of the ...
Underklorsyrlighets salter kallas hypokloriter. Benämningen "hypokloritsyra" eller "hypoklorsyra" är inte korrekta kemiska namn ...
... ns salter kallas fulminater. Knallsyra är stabil endast vid låga temperaturer och protolyseras lätt till diisocyansyra ...
Jake Clarke-Salter (i Vitesse till 30 juni 2019) - F Matt Miazga (i Nantes till 30 juni 2019) ...
... ns salter kallas karbonater. Bland annat i livsmedelssammanhang och i vardagligt tal kallar man ofta gasen koldioxid för ... under bildning av salter som kallas vätekarbonater och karbonater. Vätekarbonaterna innehåller vätekarbonatjonen HCO3-; ...
... er är persvavelsyrans salter. Svavlet i persulfat har oxidationstillstånd +6 precis som i sulfat, men till skillnad ...
... s salter kallas klorater; det viktigaste saltet är natriumklorat. Klorsyra erhålls genom att svavelsyra får inverka på ...
... ns salter kallas perklorater. Perklorsyra kan framställas genom att angripa en lämplig perklorat, till exempel ...
Dess salter kallas succinat. Den förekommer i små mängder i t.ex. bärnsten och svampar och bildas bl.a. vid oxidation av fett. ...
Syrans salter kallas persulfater. Persvavelsyra upptäcktes år 1898 av den tyske kemisten Heinrich Caro under sitt arbete på ... Den används också som oxidationsmedel, men eftersom syran är instabil är det vanligare att dess salter används i stället. ...
Syrans salter kallas glukonater. Molekylen har 16 kirala isomerer. Glukonsyra kan framställas syntetiskt genom varsam oxidation ...
... ns salter kallas sulfater. Svavelsyra kan framställas genom att låta vatten inverka på svaveltrioxid (SO3). S O 3 + H ...
Dess salter kallas oxalater. Namnet oxalsyra kommer från det vetenskapliga namnet för harsyra, Oxalis acetosella. Syran finns i ...
Syrans salter kallas triflater. Egenskaper[redigera , redigera wikitext]. Trifluormetansulfonsyra är en hygroskopisk, färglös ...
... ens salter kallas kloriter, varav många är tämligen stabila, i synnerhet under basiska betingelser. I ... Salter av klorsyrlighet kallas kloriter. Klorsyrlighet är ett kraftigt oxidationsmedel som verkar blekande. ...
... er är inom oorganisk kemi svavelföreningar som innehåller sulfidjonen S2-. De är salter av svavelväte. De flesta sulfider ...