Underarten enterica av S. enterica är den som förekommer i tarmen hos varmblodiga djur och den sprids till människor genom den ... europeisk undersökning från 2012 visade att Sverige tillsammans med Finland har minst personer med antikroppar mot Salmonella. Infektioner ... Salmonella finns till största del hos djur som svin, fåglar och nötkreatur, men också i visst omfattning i vatten och gödsel ... Salmonellagarantierna gäller även import av levande djur som gris och nötkreatur. Årligen rapporteras det att 3000-4000 ...