... (Salmo salar) är en havsvandrande anadrom fisk, det vill säga att den förökar sig i sötvatten men tillbringar större ... World Conservation Monitoring Centre 1996 Salmo salar. Från: IUCN 2010. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2010.4. , ... Öring (Salmo trutta). Ofta kallas arterna i släktet Oncorhynchus för stillahavslax vilket alltså inte är en art, utan ett ...
... , en hybridfisk mellan en lax (Salmo salar) och öring (Salmo trutta). Laxingen kan antingen få drag från båda föräldrarna ...
Salmo (släkte) - ett släkte i familjen laxfiskar (Laxar och öringar) *Atlantlax - en havsvandrande anadrom fiskart Salmo salar ...
34 arter lax (Salmo salar) Linné, 1758 öring (Salmo trutta) Linné, 1758 Rödingar (Salvelinus) Richardson, 1836. 54 arter ... 17 arter regnbågsöring (Oncorhyncus mykiss) (Walbaum, 1792) Laxar och öringar (Salmo) Linné, 1758. ...
Salmo salar. Siljansöringen tillhör arten Salmo trutta lacustris som ingår i familjen laxfiskar. En förklaring till benämningen ... Freyhof, J. & Kottelat, M. 2008 Salmo trutta. Från: IUCN 2010. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2010.4. . Läst 27 ...
"Slaughter of Atlantic salmon (Salmo salar L.) in the presence of carbon monoxide." Fish physiology and biochemistry 39.4 (2013 ...
Salmo salar) Röding (Salvelinus sp.) Insjööring (Salmo trutta lacustris) En undersökning gjord av Naturskyddsföreningen 2011 ...
Salmo salar L.). Aquaculture, 424-425 18-23 , doi=10.1016/j.aquaculture.2013.12.033 ^ [a b] "Rånka". SAOB spalt: R3651; tryckår ...
... en har beskrivits vetenskapligt som Salmo salar saimensis av Seppovaara 1962, men har inte allmän acceptans som en ... Synonymer för Salmon salar ^ "Förteckning över Finlands landskapsblommor, landskapsdjur, landskapsfåglar och landskapsfiskar. ...
"Salmo Salar" 2000 - Sildajazzprisen 2007 - Gammleng-prisen i klassen "jazz" ^ Sildajazz: Vinnere av Statoils Sildajazzpris ...
Grekiska ana betyder "upp".) Exempelvis atlantlax (Salmo salar) som lägger ägg i älvar, som sedan utvecklas till stirr (0-2 år ...
Salmo trutta) Harr (Thymallus thymallus) Lax (Salmo salar) Regnbågsöring (Oncorhynchus mykiss) Röding (Salvelinus salvelinus) ...
"Salmo", "Salar" eller "Piscator". Dessa debattinlägg förespråkade insatser inom vattenrening och fiskevård. 1983 donerade ...
I Skandinavien och Finland är utbrott av sjukdomen ett stort hot mot fiskodlingar av atlantlax (Salmo salar), öring (Salmo ... Salmo gairdneri), Coho (Oncorhynchus kisutch) and Chinook (O. tshawytscha) Salmon". Journal of the Fisheries Research Board of ...
Atlantlax (Salmo salar) Öring (Salmo trutta) Salmo aquabonita ^ Salmo, Nationalencyklopedin på Internet. Läst 16 januari 2012. ... Salmo är ett släkte i familjen laxfiskar. Släktet utgörs av åtta olika arter. ...
Sjöfåglar och sälar är också kännetecknande för området. De äldsta spåren av bosättningar i området finns på Nordkoster, och är ... Salmo trutta trutta). I parken lever dock fortfarande 19 arter som finns på nationella rödlistan, till exempel pigghaj (Squalus ... är sälar och sjöfåglar. Kosterhavet är hem för en betydande population av knubbsälar (Phoca vitulina). De beräknas vara en ...