seckel: saliv *seckla: ungefär dregla. *secken: sammandragning av se vilken, sicken. *sjangsera: bland annat förlorat utseendet ...
Av grekiska sialon = saliv. Anledning skulle då vara hänsyftning till en klistrig utsöndring, som finns på strået. ...
Arten har giftig saliv som bedövar bytet. Honor kan para sig tre eller fler gångar per år. Fortplantningen sker mellan februari ...
Saliv spottas bara för att varna en motståndare. I allvarligare situationer spottar djuret halvsmält föda som det kastar upp ...
När man tuggar maten blandas den med saliv. Saliven gör det lättare att svälja maten. Saliven tillverkas i spottkörtlar. Tungan ... I samband med tuggningen utsöndras saliv som innehåller antibakteriella ämnen och enzymet amylas som bryter ned stärkelse till ... hjälper till att blanda maten med saliv och att hålla den på plats medan du tuggar. ...
Vanliga allergen finns i saliv, urin och hud hos många djur, och kan samlas i pälsen och föras vidare. De djur som oftast ... Kattallergen finns i kattens päls, saliv och talgkörtlar. Vissa raser tycks avge mindre av Fel d 1, men man kan vara allergisk ... De viktigaste allergenen finns i hudmjäll, saliv, urin och serum. Hundens hårlag kan samla allergen, även om pälsen i sig inte ...
Skogssorkarna utsöndrar viruset i sin saliv, urin och avföring. Människor smittas oftast genom inandning av dammpartiklar som ...
Moisture absorption: Beskriver den mängd saliv som produkten absorberar. Moisture release: Beskriver mängden av vattnighet/ ...
Arten dödar sina byten med hjälp av giftig saliv. Denna näbbmus förekommer i södra USA från Virginia till Florida. Habitatet ...
Boet är skålformat och byggt av torrt gräs och andra fina material som fångas i luften, cementeras med saliv och ansluts till ... Boet består av växtmaterial som cementeras fast med saliv. Boet repareras vid behov. Häckningssäsongen infaller mellan juni och ...
Till den senare gruppen hör saliv, urin och sperma. I antikens Grekland föddes humoralpatologin, en teori om fyra kroppsvätskor ...
När en stickmygga sticker en människa, tränger dess saliv in i personens hud. Om stickmyggan har dengue, har den viruset i sin ... När sedan stickmyggan sticker en människa går dess infekterade saliv in i människan, som därmed kan bli infekterad. Viruset ... Det innebär att när stickmyggan biter en människa tränger viruset in i personens hud tillsammans med stickmyggans saliv. ... Ungefär 8 till 10 dagar senare sprider sig viruset till stickmyggans spottkörtlar, som producerar saliv. ...
Bakterien kan även spridas i små vätskedroppar, till exempel saliv. Svartråttan är även värd för flera andra parasiter som kan ...
Men också för att stabilisera för saliv och moderera förbränningshastigheten. Pappret på filtret är vanligtvis orange/gul- ...
Arten är speciell bland däggdjuren då dess saliv är giftigt. Underlättande när den skall sprida giftet är dess fårade tänder. ...
I deras saliv finns ämnen som förhindrar blodet att koagulera. Det är sällan offren märker något av angreppet. Vampyrer är en ...
... ens saliv innehåller gift som den förlamar sitt byte med. Saliven kan inte tränga igenom människans hud och eftersom snoken ...
... saliv- och magsaftproduktionen. I höga doser verkar atropin retande på hjärnan och framkallar hallucinationer, upprymdhet och ...
Läppar gör att tänderna kan hållas fuktiga genom tillförsel av saliv.[25] Det enda kända djuret med emaljerade tänder som ...
... orsakas av Epstein-Barrvirus vilket framför allt smittar genom saliv. På grund av dess tendens att smitta via saliv ... främst via saliv. Sjukdomen är spridd över hela världen och de flesta människor utsätts för det orsakande viruset någon gång ...
En Tyrannosaurus ryter mot kameran, och det stänker saliv på linsen.. *I Balladen om Big Al stöter en ung Allosaurus till ...
Enzymer i saliv och galla kan även de hjälpa till i immunförsvaret. Mikroorganismerna hålls även i schack genom ett immunsystem ...
Om Pavlov ringde en klocka innan de fick mat, kom hundarna att utsöndra saliv vid ljudet av klockan oavsett om de därefter fick ... Responsen blir att hunden börjar producera saliv redan vid ljudet av klockan; en betingad respons har uppstått. Pavlovs hundar ...
Från armens körtlar produceras en vätska som tillsammans med djurets saliv är giftig. De fördelar giftet över pälsen för att ...
Detta resulterar framförallt i att kroppens produktion av tårar och saliv upphör alltmer. Förutom ögon och mun kan även andra ...
Bråde, bråe kommer från det franska dialektala broe med betydelsen 'skum', 'saliv', 'fradga'. Motsvarande ord i modern franska ...
... som bålgetingdrottningen blandar med sin saliv. Boet placeras gärna i ihåliga träd men även under tak och i fågelholkar.[2] Det ...
... har giftig saliv vad som lamslår bytet innan det bits ihjäl. Näbbmusen lagrar mat som den inte äter per en gång i ...
Boet är uppbyggt av en sorts pappersmassa, som skapats av tuggade träfibrer och saliv. Vanligen hänger boet i ett innertak på ...
För att hindra att blodet koagulerar sprutar myggan in lite saliv i bettet när den vill suga blod. Detta saliv får dock ...