Dess salter och estrar kallas salicylater. Innehåll. *1 Förekomst. *2 Egenskaper. *3 Framställning ...
De toxiska effekterna av salicylater är beskrivna sedan åtminstone 1877. År 2004 rapporterades i USA fler än 20 000 fall, varav ...
Därför rekommenderas läkemedel baserade på salicylater inte till barn under 18 år. Acetylsalicylsyra Material Safety Data Sheet ...
Salicylater har förmågan att kompetitivt binda till albumin i blodet och då tränga bort bilirubin som transporteras till levern ...
Några blomdofter kan inte utvinnas ur naturliga råvaror och framställs därför syntetiskt: orkidédofter (salicylater) framställs ...
För receptfri användning är preparat med naproxen godkända för att behandla lätt till måttlig akut smärta och feber. Preparatet kan användas upp till 5 dagar mot smärta och upp till 3 dagar mot feber eller migrän. Läkare kan ordinera längre behandlingstid. Barn under tolv år ska inte använda läkemedlet och det bör inte användas under de 3 sista månaderna av en graviditet. [1] På recept kan läkemedlet även skrivas ut för att behandla bland annat reumatoid artrit, juvenil idiopatisk artrit, artros, ankyloserande spondylit, mensvärk och andra tillstånd av smärta som är lätta till måttliga i intensitet.[2] Naproxen står med på SLLs Kloka Listan för mensvärk, och som andrahandspreparat för migränbehandling. [3] ...