Efter Saids död 18 januari 1863 blev han ståthållare i Egypten. Om hans till full oavhängighet syftande yttre politik (direkt ...
Saids far lät honom tidigt memorera poesi, och han började själv skriva dikter. År 1947 fick han möjligheten att recitera en ...
Port Saids kustlinje De karaktäristiska hustyperna i Port Said Port Said nattetid Port Saids pir Moské i Port Said Port Said ( ... Port Saids hamn var 2009 den 31:a största hamnen för containertrafik i världen och den näst största i regionen efter Salalah i ... Port Saids invånare evakuerades inför oktoberkriget 1973 och i samband med kriget återtogs kanalen. Staden återbefolkades sedan ... vilket sedan dess varit Port Saids nationaldag. Från och med sexdagarskriget 1967 och fram till 1975 var Suezkanalen minerad ...
Port Saids guvernement består av elva distrikt: Al-Arab Al-Dawahy Al-Ganoub (alt. Port Saids polisdepartement) Al-Ganoubs andra ... Guvernementet Port Saids hemsida (engelska) Om guvernementet (Egypt State Information Service) Wikimedia Commons har media som ...
Fyren, som är Port Saids äldsta byggnad, togs ur drift i början av 1990-talet. ^ [a b] "Port Said Lighthouse - One of the ...
I sina texter diskuterade han bland annat sekterism och staten, kolonialism, och Edward Saids analys av Marx. Han mördades vid ...
I december 2021 förlängde Örgryte Saids kontrakt fram till den 30 juni 2022 medan han rehabiliterade sig från knäskadan. Tre år ...
https://web.archive.org/web/20190327161437/https://nevalleynews.org/9624/news/global-ties-arizona-honors-l-malouma-saids-life- ...
Gavahi har översatt ett trettiotal fackböcker inom humaniora till persiska, däribland Edward Saids Orientalism och Annmarie ...
Saids föräldrar har båda varit engagerade i den iranska oppositionsgruppen folkets mujahedin och Saids storebror är en högt ...
Nochlin inspirerades av Edward Saids bok Orientalism och var en av de första konsthistoriker som tog med Saids kritik av ...
Fyra år efter Saids död övertogs kontrollen av hans afrikanska välde av en av hans söner, och 1860 förklarades ön som ...
Termen är skapad som motsats till Orientalism, som i Edward Saids användning av ordet som en sammanfattning av västvärldens ...
... vita masker från 1952 och Edward Saids Orientalism från 1978. Den postkoloniala teorin är heterogen och svår att sammanfatta, ...
Sigrid Kahle, förord till Edward Saids Orientalism, s.iv Gustaf Utterström, artikel i Svenska Män och Kvinnor Del 1, Albert ...
Inte minst i spåret på Edward Saids bok "Orientalism" har ord som Orienten, oriental, orientalistik och orientalisk av många ...
I ett senare skede beslutade man att överföra fartyget till den regerande sultanen Qabus ibn Saids fartygsflotta och ha det som ...
År 1890, under Sayyid Ali ibn Saids styre, blev Zanzibar ett brittiskt protektorat, och även om det aldrig föll under direkt ...
Ashkan Ghods - Said Ruth Aniansson - Anna Said Oveissi - Ahmed, Saids far Robert Lyons - Robert Daniel Robert - Khaled Lars ...