Stoichiometry and compartmentation of NADH metabolism in Saccharomyces cerevisiae. ^ Heineke, Dieter; Riens, Burgi; Grosse, ...
14 december - Arvsmassan hos Saccharomyces cerevisiae, en jäst, blir kartlagd. 5 juni - Ukrainas president Leonid Kutjma och ...
a b] Abasic sites in DNA: repair and biological consequences in Saccharomyces cerevisiae. DNA Repair (Amst). 2004 Jan 5;3(1):1- ...
Vanlig bagerijäst Saccharomyces cerevisiae och släkten Candida som angriper människor tillhör denna understam. ^ Eriksson, O.E ...
... är Saccharomyces cerevisiae som används vid bakning och bryggningen av ale, Saccharomyces uvarum och Saccharomyces pastorianus ... Just Saccharomyces cerevisiae brukar omnämnas som den för människan mest betydelsefulla svamparten av alla. Jästsvampen ... Hit hör bland annat Candida som lever på människors slemhinnor, och Saccharomyces som lever på frukt. Bland Saccharomyces ...
Vid tillverkningen används antingen destillerijäst eller öljäst, båda dessa kommer från jästsvampen Saccharomyces Cerevisiae. ...
Det mest kända exemplet på organismer som förökar sig via knoppning är jästsvampen Saccharomyces cerevisiae. ...
Kominsky & Thorsness (2000). "Expression of the Saccharomyces cerevisiae gene YME1 in the Petite-negative yeast ...
Inom mikrobiologin är Escherichia coli och Saccharomyces cerevisiae viktiga modellorganismer. Cellbiologi Denna ...
Stråby, Kerstin (1968) (på eng). Studies of methylation of transfer ribonucleic acid from Saccharomyces cerevisiae. Abstracts ...
Några celler som inte har en flagell är till exempel många jästarter (som Saccharomyces cerevisiae - vanlig bakjäst), ...
Även tryfflar, murklor och vanlig jästsvamp (Saccharomyces cerevisiae) är exempel på sporsäcksvampar. Vanligen är ...
Dessutom visades rekombination med enkelsträngade oligonukleotider för första gången i Saccharomyces cerevisiae. Rekombination ... kom mycket av inspirationen till recombineering-tekniker från metoder som utvecklades i jästen Saccharomyces cerevisiae där en ... Hittills har recombineering utförts i E. coli, S. enterica, Y. pseudotuberculosis, S. cerevisiae och M. tuberculosis. År 2010 ...
IDENTIFICATION OF GLYCEROL 3-PHOSPHATE/DIHYDROXYACETONE PHOSPHATE DUAL SUBSTRATE ACYLTRANSFERASES IN SACCHAROMYCES CEREVISIAE ...
Samma svamp kan man även hitta vid öltillverkning i bryggjäst, vanligtvis svampen Saccharomyces cerevisiae, och det finns ...
... , Cell division cycle 6, är ett protein i eukaryota celler som studerats i Saccharomyces cerevisiae. Proteinet är en viktig ...
Jäsningen sker oftast med jästarten saccharomyces cerevisiae, som renodlats bland de åttiotal jästsvampar som kan vara aktiva ... Exempelvis används överjästet Saccharomyces cerevisiae vid bryggning av många sorters ale medan lager och lagerlika ölsorter ... Vid underjäsning används jästarten saccharomyces carlsbergensis (som numera oftast kallas saccharomyces pastorianus) eller ... Idag används Saccharomyces carlsbergensis i nästan alla sorters lageröl. Idag har Sacc. Carlsbergensis bytt namn till Sacc. ...
Huvudartikel: jäst Förmodligen var det av en ren slump som man upptäckte att Saccharomyces cerevisiae genom fermentering kunde ...
Exempelvis används överjästen Saccharomyces cerevisiae vid bryggning av många sorters ale medan lager och lagerlika ölsorter ... använder underjäst som Saccharomyces pastorianus. Vatten är den dominerande ingrediensen i öl. Vatten har stor betydelse för ...
Överjästen (Saccharomyces cerevisiae) arbetar bäst i lite högre temperaturer och ger bäst resultat vid 18-20 grader C. ... Underjästen (Saccharomyces uvarum) ger bäst resultat vid lägre temperaturer, runt 8-12 grader C, och kan även jäsa ända ner ...
... som exempelvis kan utföras av Saccharomyces cerevisiae, så kallad "vanlig jäst" eller bagerijäst, bildas etanol och koldioxid. ...
Saccharomyces cerevisiae), AGAMOUS från backtrav (Arabidopsis thaliana), DEFICIENS från lejongap (Antirrhinum majus) och SRF ...
... är Saccharomyces cerevisiae, som används vid framställning av vin, bröd och öl. Andra familjemedlemmar är Saccharomyces bayanus ... Saccharomyces är ett släkte i riket svampar, lat. fungi, som innehåller många arter av jäst. Saccharomyces kommer från Latin ... som används för vinframställning och Saccharomyces boulardii, som används i medicin. Jäst. ...
... jäst-arten Saccharomyces cerevisiae, den en millimeter långa masken Caenorhabditis elegans och husmusen. Huvudartikel: ...
Saccharomyces cerevisiae. *Saccharomyces pastorianus. *Saccharomycetaceae. *Saccharomycetales. *Saccharomycotina. V. *Vildjäst ...
I denna reaktion, som exempelvis kan utföras av Saccharomyces cerevisiae, så kallad "vanlig jäst" eller bagerijäst, bildas ...
Stoichiometry and compartmentation of NADH metabolism in Saccharomyces cerevisiae.. *^ Heineke, Dieter; Riens, Burgi; Grosse, ...