a b] M. M. Ohayon, R. G. Priest, J. Zulley, S. Smirne, T. Paiva: Prevalence of narcolepsy symptomatology and diagnosis in the ... De övriga symptomen vid narkolepsi tros bero på att fenomen som normalt hör till REM-sömn liksom "tränger in" under vakenhet. ... 2, 2002 : The Epidemiology of Narcolepsy in Olmsted County, Minnesota: A Population-Based Study, ^ Narcolepsy Research - FAQs ... Typiskt för narkolepsi är att sömnattackerna innehåller REM-sömn, vilket skiljer dem från vanliga tupplurar som vanligtvis ...
S. 17. Cl. 18. Ar. 19. K. 20. Ca. 21. Sc. 22. Ti. 23. V. 24. Cr. 25. Mn. 26. Fe. 27. Co. 28. Ni. 29. Cu. 30. Zn. 31. Ga. 32. Ge ... Sällsynta jordartsmetaller (förkortas ibland REE efter engelskans rare earth element eller REM efter rare earth metal), är ... Hit räknas med IUPAC:s definition periodiska systemets grupp 3, skandium, yttrium och lantanoiderna[1] (det vill säga lantan ... I vissa tekniska tillämpningar förekommer det att begreppet avgränsas på andra sätt än IUPAC:s officiella. Även en uppdelning ...
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x] Gill, Frank (1995). Ornithology (2nd edition). New York: W.H. Freeman. ISBN 0- ... är en av anledningarna till att man tänker sig att sömnen hos högre djur med dess uppdelning i REM- och icke-REM-sömn, har ... Paul, Minnesota. 635 ss. *^ Lewis DP (2005). Owls in Mythology and Culture. The Owl Pages. Hämtad 15 september 2007. ... Paul, Gregory S. (2002). Dinosaurs of the air: the evolution and loss of flight in dinosaurs and birds. Baltimore: Johns ...
... är en av anledningarna till att man tänker sig att sömnen hos högre djur med dess uppdelning i REM- och icke-REM-sömn, har ... a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x] Gill, Frank (1995). Ornithology (2nd edition). New York: W.H. Freeman. ISBN 0- ... Paul, Minnesota. 635 ss. ^ Lewis DP (2005). Owls in Mythology and Culture. The Owl Pages. Hämtad 15 september 2007. ^ Dupree N ... Pruett-Jones, S. G. (24 april 1990). "Sexual Selection Through Female Choice in Lawes' Parotia, A Lek-Mating Bird of Paradise ...