... eller sperma är den vätska som utsöndras vid hanens sädesuttömning för att befrukta honans ägg. Sädesvätska ... Allergi mot sädesvätska kan minska chanserna för en graviditet.[1] Ejakulat[redigera , redigera wikitext]. De olika ... "Allergi mot sädesvätska - vad är det och hur vet jag om jag har det? Kan det orsaka klåda efter sex?". BabyCenter Sverige. http ... Sädesvätska i religiösa sammanhang[redigera , redigera wikitext]. Beroende på religionens allmänna uppfattning om sexualitet ...
Sedan lagrar honan hanens sädesvätska i sina könsorgan. Äggen befruktas under följande vår. Oftast föds en till tre ungar. De ...
Hannarnas sädesvätska sparas i en särskild sädesbehållare hos honan. Drottningen kan själv vid äggläggningen styra om ägget ska ...
Hanarnas penis överför bara sädesvätska och är vid spetsen tvådelad. Kloakdjur skiljer sig från andra däggdjur genom att de ...
Den bidrar till produktion (cirka 20 %) och lagring av sädesvätska. Den är normalt ungefär tre centimeter lång och väger 20 ...
Vid parning sker en kroppslig förening mellan två individer av olika kön, varvid hannens sädesvätska förs in i honans könsorgan ... daggmaskar, genom byte av sädesvätska). Ordet kopulation används ibland i betydelsen parning, men kan även innebära ...
Hos hannen används också urinledaren för uttömning av sädesvätska och mynnar i penis. Hos honan mynnar urinledaren i ...
Antagligen förvaras hannens sädesvätska en tid i honans kropp innan den egentliga dräktigheten börjar. Vissa exemplar i ...
För lite sädesvätska sänker kraftigt fertiliteten, eftersom sädesvätskan finns till för att underlätta befruktning, öka ... Aspermi är den medicinska termen för att en man saknar eller ejakulerar för lite sädesvätska. Detta till skillnad från ... När äkta (primär) aspermi föreligger, alltså när mannen bildar ingen eller mycket lite sädesvätska, har det ofta genetiska ... och innebär alltså att mannen har kvar förmågan att bilda sädesvätska. ...
Parningen sker under hösten och sedan lagras hannens sädesvätska i honans könsdelar innan dräktigheten börjar. Under våren föds ...
Parningen sker under hösten och sedan förvaras hanens sädesvätska i honans könsorgan till nästa vår. Det är inte utrett hur ...
Zinkbrist i sädesvätska är inte kopplat till bristande tillförsel i näringen utan beror på störningar i prostata (t.ex. under ... Bara en liten del av all sädesvätska behövs. Det är vanligt att man gör ett sådant test när man vill diagnostisera orsakerna ...
Sädesvätska blandades sedan med sädeskorn i en skålgrop. Blandningen lades sedan i utsädet och spreds så på åkrarna. Detta ...
... eller sperma är den vätska som utsöndras vid hanens sädesuttömning för att befrukta honans ägg. Sädesvätska ... Sädesvätska som kommer i kontakt med syre eller vatten koagulerar snabbt och får en klisterliknande konsistens. Smak och lukt ... Allergi mot sädesvätska kan minska chanserna för en graviditet. De olika ejakulatfraktionerna ("stötarna") är mycket olika ... Sädesvätska är lätt mjölkaktig (opalescent), genomskinligt vitgul till färgen. Dess konsistens varierar främst beroende på ...
... eller hemospermi är en medicinsk term för att sädesvätska innehåller färskt eller koagulerat blod vid ejakulation ...
... innebär att sädesvätska töms ur penis hos en man när han inte har samlag eller onanerar. Det sker oftast i sömnen, om ...
Parningen sker troligen mellan juli och september när hanar producerar sädesvätska som har förmåga att befrukta äggen. Ungarnas ...
... leker under gryningen där hane och hona simmar till vattenytan för att avsöndra ägg och sädesvätska. Larverna lever ...
... är den medicinska termen för att sädesvätska saknar spermier. Detta till skillnad från tillståndet när ingen eller ... mycket lite sädesvätska ejakuleras (aspermi). Tillståndet är förknippat med infertilitet. Azoospermi kan antingen bero på att ...
Hanens sädesvätska förvaras i honans könsdelar och äggens befruktning sker under våren. Olika arter som lever i tropikerna kan ...
Efter parningen lagrar honan hanens sädesvätska i sina könsorgan fram till följande vår. Den egentliga dräktigheten varar cirka ...
För män innebär ofta en orgasm också en utlösning, där sädesvätska utsöndras från penis. Även kvinnlig utlösning kan ske i ...
... kan avse: Mjölke (växt) - en flerårig ört i familjen dunörtsväxter Mjölke (sädesvätska) - fiskars sädesvätska. ...
Sekretet utgör ca 60% av totalvolymen sädesvätska, och innehåller proteiner som koagulerar efter ejakulationen och fruktos. Det ...
Honornas ägg blir under juni och juli mottagliga men hannarnas sädesvätska blir först under sensommaren aktiv. Vid parningen ...
Inuti penis, skyddad av svällkropparna, ligger urinröret, som transporterar urin från urinblåsan och sädesvätska från ...
I samband med ejakulationen stöts spermierna ut via sädesledaren och tillförs sädesvätska från sädesblåsor och prostata. ...
... (ゴックン) Är en genre inom japansk pornografi där en person dricker/sväljer sädesvätska från flera män. Ordet "gokkun" är ...
Vid sädesuttömning rör sig spermierna genom sädesledarna, och blandas med sädesvätska från sädesblåsorna och sekret från ...
... är inte helt olikt mänsklig sädesvätska, vilket naturligtvis satt folksinnet i rörelse i alla tider. Ett barn som avlats under ...