Polisen utförde avspärrningar och säkerhetsåtgärder. Före och under konserten iakttog polisen totalt ett 40-tal personer som ...
Alla tänkbara säkerhetsåtgärder hade vidtagits. När han oskadd återvände till Wien arrangerades enorma välkomstceremonier som ...
Ceremonin hålls årligen under strikta säkerhetsåtgärder. Enligt irakisk statsledd media 2016 hade mer än 22 miljoner pilgrimer ...
2018 återbyggdes marknaden, med omfattande säkerhetsåtgärder. Stadshuset. Concha Acustica, konserthus. Skolan Bellas Artes. ...
Utan nödvändiga säkerhetsåtgärder kan en lägereld vara farlig. En viss kunskap krävs för att kunna bygga en stabil eld, att ...
Frågorna och svaren betraktade säkerhetsåtgärder och antal deltagande. Publiken räknades bli 27000 personer, inklusive personer ...
Det kräver inga stora säkerhetsåtgärder och ingen strålskärmning. Detta avfall behöver förvaras 20-40 år, innan det är helt ...
Sedan 1984 genomförs loppet åter - numera med omfattande säkerhetsåtgärder. Det 2016 gällande rekordet för herrlag är 5:52.20 ( ...
Säkerhetsåtgärder är avgörande för att förebygga och kontrollera afrikansk svinpest. Desinfektion är viktig och tester för att ...
Tills andra internationella kontroller utarbetats skall ryska fredsbevarande soldater "vidta ytterligare säkerhetsåtgärder". ( ...
Inom Dubbelmonarkin började allt fler städer vidta säkerhetsåtgärder för att förhindra bränder. I Rijeka, en av Österrike- ...
Ingen inflyttning borde ske innan vissa säkerhetsåtgärder vidtagits ansåg Länsstyrelsen i juli 1978. Kommunen åtog sig att ...
Till följd av säkerhetsåtgärder från de olympiska arrangörerna, fick inga åskådare stå längs vägarna. Detta beslut visade sig ...
Liknande problem i andra europeiska länder ledde till säkerhetsåtgärder så som staket och murar. Denna strategi bidrog dock ...
Detta har orsakt miljöproblem på grund av användningen av kvicksilver och avsaknad av tillräckliga säkerhetsåtgärder. Andra ...
Ovala rummet i Vita husets västra flygel är presidentens arbetsrum och skyddas av omfattande säkerhetsåtgärder. En bunker under ...
När filmen visades i Paris i juni samma år bombhotades visningen, och säkerhetsåtgärder fick vidtas. Sedan 2003 finns filmen ...
1961 uppfördes Berlinmuren vid bron, med ökade säkerhetsåtgärder för att förhindra civila från att passera. Bron är känd som ...
... varav hälften var för säkerhetsåtgärder. Den 31 mars och sannolikt den 1 april, hade CIA direktören Mike Pompeo i hemlighet ...
... uppmanade sjukvård till de skadade och förbättrade säkerhetsåtgärder. Under natten den 22 juni 2023 lovade Yinchuans lokala ...
Möjliga säkerhetsåtgärder är att införa en viss policy, rutin, process, organisationsstruktur eller olika mjuk- och ...
Hälften av satsningen gick på säkerhetsåtgärder och den andra hälften på att renovera passagerarutrymmena och hytterna. Man ...
Catherine Ashton föredrog själv Lexbyggnaden, som tillhör rådet och redan var utrustad med de säkerhetsåtgärder som krävdes. ...
Den arbetar förebyggande med att bedöma säkerhetshot och att utforma och vidta säkerhetsåtgärder om något skulle inträffa. ...
För de 15 000 män som arbetade vid Harland och Wolff var säkerhetsåtgärder i bästa fall rudimentära. Mycket av arbetet var ...
Till landskapsfogdeämbetets arbetsuppgifter hör även vräkningar, verkställighet av säkerhetsåtgärder samt verkställighet av ...
För att skydda nätverket uppmanas användare att vidta vissa säkerhetsåtgärder som att byta användarnamn och lösenord till ...
... och telestyrelsen får meddela föreskrifter om säkerhetsåtgärder enligt lagen på sina respektive tillsynsområden. Myndigheten ...
Däremot så kan många av de rigorösa säkerhetsåtgärder som krävs vid hantering inför, och i samband med konventionell sprängning ...
När stammen kapas kan rotdelen falla framåt eller bakåt och skada eller döda människor eller djur om inte säkerhetsåtgärder ...