Ryssland var ett underutvecklat bondeland, med en mycket fattig befolkning i stor nöd, utan demokratiska rättigheter eller ... Libris 373140 Cohen, Stephen F (1981). Bucharin och den ryska revolutionen : en politisk biografi 1888-1938. Lund: Arkiv för ... Bolsjevikerna höll sitt löfte att ta Ryssland ur kriget. I freden i Brest-Litovsk, som slöts med Tyskland 1918, var den nya ... Libris 543555 Ryssland 1917 : en revolutionskrönika månad för månad : ryska revolutionen i ord och bild. Stockholm: Tiden. 1967 ...
Ryssland befäster Åland[redigera , redigera wikitext]. I augusti 1916 började Ryssland befästa Åland igen för att skapa en ... Från ca 500 f.Kr. minskade befolkningen och koncentrerades till fasta Åland och kontakterna med omvärlden minskade. 500 f.Kr. ... Genom freden i Fredrikshamn 17 oktober 1809 tillföll Åland Ryssland som en del av Storfurstendömet Finland.[24][26] ... Ryssland · San Marino · Schweiz · Serbien · Slovakien · Slovenien · Spanien · Storbritannien · Sverige · Tjeckien · Tyskland · ...
... vilka Ryssland avträdde genom freden i Stolbova 1617. Kungens blick var öppen för den fara som från Ryssland hotade den svenska ... 658-659 ^ [a b c d e f] Nordisk Familjebok, sp. 659 ^ Gustaf II Adolf : minnesskrift på 300-årsdagen av slaget vid Lützen, ... Gustav II Adolf hade ärvt tre krig - dels det erövringskrig som Karl IX genom Jakob De la Gardie börjat i Ryssland och dels de ... Sverige var då ett fattigt land med en svag armé som var i krig med Danmark, Polen och Ryssland. Gustav Adolf var en mycket ...
Gust von Kothen och C F von Kothen var två av officerarna i Anjalaförbundet 1788, som ivrade för fred med Ryssland. Gustaf von ... Aleksander von Kothen (1867-1917) var ledamot av Kejserliga Senaten för Finland. Gustaf Konstantin von Kothen. Den här artikeln ...
322 f.Kr. - Demosthenes, atensk statsman och en av antikens mest ansedda grekiska talare (självmord; född 384 f.Kr.) 638 - ... 1715 - Peter II av Ryssland, rysk tsar 1727-1730 (död 1730) 1799 - Peter I, kejsare av Brasilien 1799-1831. 1831 - Anders ... 1856 - Henry F. Lippitt, amerikansk republikansk politiker och affärsman, senator (Rhode Island) 1911-1917. 1858 - John L. ... 1953 Hjalmar Hammarskjöld, svensk politiker, Sveriges statsminister 1914-1917, ledamot av Svenska Akademien. Hugh Ike Shott, ...
Den första styrelsen bestod av brukspatron C.F. Berndes, ordförande och ingenjörerna Craelius och Granström. Suppleanter var I. ... Med tiden blev prospektering i utlandet företagets huvudverksamhet och före 1917 var Ryssland företagets viktigaste marknad. År ...
Pilspetsar har daterats till 1500-1400-talet f.Kr., det finns flera gravfält och en fornborg i Linnuse. Det anses att Moon var ... Ön har sedan genom seklerna lytt under Tyskland, Polen, Danmark, Sverige och Ryssland. Öborna har ändå lyckats hålla ett visst ... 1917 stod i Moonsund ett sjöslag mellan tyska och ryska flottenheter. Under sovjettiden 1944-91 var rörelsefriheten på ön ...
Freden avslutade tredje koalitionen i Napoleonkrigen, men mot Frankrike stod fortfarande Storbritannien, Ryssland och Sverige. ... 578 f.(länk) Fredstraktaten (tyska). ...
Ryssland och polska frågan (1908). Ännu under första världskriget drömde Dmowski om ett autonomt Polen under tsarens spira och ... försökte vinna ententen för en restitution av Preussens f.d. polska områden. Efter Rysslands sammanbrott 1917 blev hans mål ...
... anslöts formellt till Ryssland vid Borgå lantdag. Finlands förhistoria (8500 f.Kr.-1157 e.Kr.)[redigera , redigera ... Ryssland · San Marino · Schweiz · Serbien · Slovakien · Slovenien · Spanien · Storbritannien · Sverige · Tjeckien · Tyskland · ... Ryssland · San Marino · Schweiz · Serbien · Slovakien · Slovenien · Spanien · Storbritannien · Sverige · Tjeckien · Turkiet · ... Finland har landgränser till Norge, Sverige och Ryssland samt i söder havsgräns mot Estland. Mellan Finland och Estland ligger ...
27 f. kr.-476 e. kr.) Ryssland (1547-1917) (not: I Ryssland är titeln tsar att jämställa med kejsare. Det finns dock två skilda ... Furstar i slaviska ortodoxa riken har kallat sig tsar sedan åtminstone Peter I av Bulgarien på 900-talet och i Ryssland sedan ... Bland dessa riken fanns Kina (som hade styrts av en huangdi, kejsare, sedan 200-talet f.Kr.), Japan (som styrts, och ... mördad 44 f.Kr.). Efterföljande kejsare av det romerska riket tog namnet som sin titel för att legitimera sin ställning med ett ...
Om ny kommunikationsled mellan Stockholm och Finland-Ryssland. Bland hans uppfinningar kan nämnas mekaniska pålkranar, ... F. B. i Nordisk familjebok (andra upplagans supplement, 1926). ...
Försäljningen av motorer var framgångsrik såväl i Sverige som exporten till bland annat Ryssland. Motorerna användes bland ... a b c d e f] Svenskt biografiskt lexikon: 34885, omnämnd som: Johan Victor Svenson, läst: 22 december 2017 ^ http://was.prv.se/ ... Han var gift med Hilma Kristina Nilsson (1864-1917). Han blev medlem av Svea Orden 1899 och är än idag ihågkommen i orden för ...
Efter att Kejsardömet Ryssland annekterat Finland 1809 fortsatte svenskan till en början vara det primära språket bland de ... och bildningsspråk avtog steg för steg fram till Finlands självständighet 1917. Detta beskrivs som finska språkstriden. I dag ...
Den provisoriska regeringen och Petrogradsovjeten samarbetade till en början för att styra Ryssland men samarbetet var kantat ... Beckett, Ian F.W. (2007). The Great war (2). Longman. ISBN 978-1-4058-1252-8. http://books.google.com/books?id=CMYbKgcAW88C ... För Ryska federationen, som funnits sedan 1992, se Ryssland. Ryska republiken (ryska: Российская республика, Rossijskaja ... Ryska rikets riksduma Ryska republikens råd Sovjeternas kongress Rysslands provisoriska regering Direktoratet (Ryssland) ...
Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Kategori:1917_i_Europa&oldid=21075634" ...
a b c d e f g h] Holmberg 2006, sid 392. ^ Holmberg 2006, sid 392. Holmberg anger filmens år till 1926. ^ Waldekranz 1986, sid ... Holmberg anger att Aelita är från Ryssland. ^ Waldekranz 1986, sid 367. Waldekranz anger att Aelita är från Sovjetunionen. ^ [ ... a b c d e f g] Holmberg 2006, sid 393. ^ Waldekranz 1986, sid 688-689. ^ Waldekranz 1986, sid 689. Waldekranz anger att filmen ... a b c d e f] Holmberg 2006, sid 395. ^ Destination Moon på Svensk Filmdatabas läst 2009-03-04, Förlaga, anger att Heinleins ...
Frågan aktualiserades genom monarkins fall i Ryssland 1917 och löstes slutgiltigt först då den republikanska regeringsformen av ... Efter tsarväldets sammanbrott i mars 1917 utropades Ryssland i september detta år till republik. Även i Finland var de ... Självständighetsförklaringen den 6 december 1917 och det förslag till ny regeringsform för Finland som förberetts under Kaarlo ... Författningsstriden i Finland pågick 1917-1919 och avsåg landets blivande statsskick - monarki eller republik. ...
Ryssland vann styrka genom dumareformen som genomfördes. Det borgerliga liberala överskikt i det ryska samhället som nu fått ... Samtidigt steg nationalismens flodvåg i Ryssland liksom i andra stormakter. Panslavisterna hade förut varit västerländskt ... ägde februarirevolutionen rum i Ryssland. Den provisoriska regering som efterträdde tsarregimen upphävde februarimanifestet och ... Förtrycksperioderna i Finland ägde rum 1899-1905 och 1908-1917 och handlar om de förryskningskampanjer som Ryssland satte in i ...
Ryssland och Tyskland. Avtalet misslyckades eftersom Österrike-Ungern och Ryssland inte kunde komma överens om Balkanpolitiken ... Ryssland ville inte låta Österrike-Ungern köra över dess serbiska allierade på Balkan, och beordrade en mobilisering av delar ... Revolutionen i Ryssland 1917, som hade sin direkta upprinnelse i de svåra förhållanden som rådde under kriget, ledde i ... I den oreda som då rådde i Ryssland, blev det 1917 också möjligt för Finland att frigöra sig från det ryska styret, vilket ...
Rachmaninov, som var född i Ryssland, studerade vid Moskvas konservatorium för Nikolaij Zverev och Anton Arenskij och under den ... Preludium F-dur, 1891. *Morceaux de Fantaisie op 3, 1892, tillägnad Anton Arenskij ... Därefter, på grund av flytten från Ryssland 1917 och den intensiva konsertkarriären, minskade hans produktivitet och han skrev ... Pianokonsert nr 1 op 1, 1891, tillägnad Alexander Siloti (reviderad 1917). *Pianokonsert nr 2 op 18, 1901, tillägnad Nikolai ...
Församlingens kyrka, Helige Andreas kyrka, ligger i Bolsjoje Kuzemkino, Kingisepp rajon, Leningrad oblast, Ryssland. 1640 ... Kyrkan kallades "Helige Andreas evangelisk-lutherska kyrka". Församlingen var fram till 1917 en filial till Narva församling. ...
Orsaken till kalenderbytet var att den äldre julianska kalendern - som infördes av Julius Caesar år 46 f.Kr. för att skapa en ... Eftersom Ryssland införde gregorianska kalendern mycket senare än övriga västvärlden är notationen speciellt viktig i samband ... I Ryssland användes den julianska kalendern ända fram till 1918, året efter ryska revolutionen. Februarirevolutionen och ... Därför firar till exempel i Ryssland sin juldag den 7 januari och påsk 13 dagar senare än Västeuropa. Fördjupning: Gregorianska ...
Några regenter som abdikerat: den romerska diktatorn Sulla, 79 f.Kr. de romerska kejsarna Diocletianus och Maximianus, 305 ... 1873 Nikolaus II av Ryssland, påtvingat vid ryska revolutionen 1917 Edvard VIII av Storbritannien, frivilligt 1936, eftersom ...
a b c d e f] Ernst I Klein, Svenskt biografiskt lexikon, Svenskt biografiskt lexikon: 11573, läs online ^ Sveriges Dödbok 1901- ... Åren 1911−1918 var han tidningskorrespondent i Ryssland och Finland. Han tog initiativet till den av Bengt Thordeman ledda ... Bland hans verk märks Revolutionsdagar i Ryssland (1917), Vita och röda: en bok om sista finska kriget (1918), Stenåldersliv ( ...
På 100-talet f.Kr. erkändes Tauriens suveränitet av prins Mithradates VI i Bosporska kungariket och senare av Rom. De ... som tillhörde Kejsardömet Ryssland, som omfattade halvön Krim och en del av fastlandet, mellan nedre Dnepr samt Svarta havets ... Staden blomstrade åren 400-200 f.Kr. Den hade ett demokratiskt statsskick och myntade sina egna pengar. Dess ekonomi baserades ... Staden grundades 422-21 f.Kr. av Megarianer - grekiska kolonister från Heraclea Pontica, en stad på södra kusten av Svarta ...
Ryssland besatte staden den 19 maj 1915, men turkarna tog den 11 augusti tillbaka den, för att den 15 augusti åter utrymma ... Van grundades på 800-talet f.Kr. som huvudstad för riket Urartu, då under namnet Tushpa. Vid Vansjöns strand finns urarteiska ... Ryssarna återtog staden den 17 mars 1917 och överlämnade den till armenierna, från vilka turkarna i sin tur den 7 april 1918 ...
Ryssland · Schweiz · Serbien · Slovakien · Slovenien · Spanien · Storbritannien · Sverige · Tjeckien · Turkiet · Tyskland · ... Jaktplan av typen F-18 Hornet tillfördes på nittiotalet och stärkte luftförsvarsförmågan väsentligt. ... De kvarvarande röda kapitulerade eller flydde till Ryssland. Under ledning av generalen Carl Gustav Mannerheim gick de vita ... De röda sympatiserade med kommunisterna och de vita sökte självständighet från Ryssland. Finländska jägare hade i hemlighet ...