Ryggkotorna är olika utformade i olika delar av ryggraden men de har alla samma grundform. Riktad framåt (anteriort, in mot kroppen) finns kotkroppen (corpus vertebrae) och bakom denna (posteriort) kotbågen (arcus vertebrae) som omger kothålet (foramen vertebrale). Bågen består av två rötter (pediculus arcus vertebrae) som övergår i två plattor (lamina arcus vertebrae). Ledtappar (processus articulares) artikulerar mot över- och underliggande kotor och begränsar rörelsefriheten. Kotbågarna bär flera utskott: Två tvärutskott (processus transversi) som är riktade lateralt bakåt och utgör viktiga fästen för muskler och ledband; ett taggutskott (processus spinosus) som är riktat dorsalt. ...
Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Ryggrad&oldid=48428585" ...
Sjöberg, Maria (2013). "Indelningsverket : arméns ryggrad". Populär historia (nr. 8): sid. 18-30. ISSN 1102-0822.. ...
Ryggrad, bröstkorg. Ryggen domineras av ryggraden (columna vertebralis). Från bröstkotorna (vertebrae thoracicae) utgår ...
Förmodligen utgjordes legionernas ryggrad av en kader av professionella veteraner, medan övrigt manskap värvades för varje ... Centurionerna var legionens ryggrad. De hade befälet över den mest grundläggande enheten i armén, centurian(se centurian). De ...
Öns ryggrad är bergskedjan Barisan. Den vulkaniska aktiviteten i detta område har producerat bördig mark och vackra landskap, ...
Slag mot ryggrad eller bakhuvud. *Slag rakt neråt med armbågens spets (den så kallade 12-till-6 regeln) ...
... er den delen av kirurgi som dreier seg om tilstander innenfor musklene, sener, ryggrad, ben og ledd. ...
Centurionerna var den romerska arméns ryggrad. Det var en yrkesofficerskår som rekryterades dels från det lägre befälet, dels ... Internationellt ses underofficerarna ofta som "arméns ryggrad" och står för grundkompetens, rutin och stabilitet delvis i ...
runeberg.org,brehm,ryggrad,0100.html Knotten}}. Knotten i Alfred Brehm, Djurens lif (andra upplagan, 1888), De ryggradslösa ...
Embryot får en ryggsträng eller blivande ryggrad. Huden ovanför hårdnar och veckar sig till ett dike, nervdiket. ...
Pansarnäbbmusens (Scutisorex somereni) ryggrad är mycket uthärdig.. *Solisorex pearsoni är endemisk på Sri Lanka. ...
I framtiden kommer gruvorna att utgöra Kosovos ekonomiska ryggrad.. ...
... en är en sektion av människans ryggrad och sitter längst ner. Vanligen består denna del av fem kotor men en del är ... Ländkota Korsrygg Ryggrad Svank Denna anatomirelaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att ...
... nas muskler och ryggrad har därför samma uppbyggnad som broskfiskarna. Men den skillnad som finns mellan grupperna är ...
Han hade rubbat en disk så att hans ryggrad skadades. Det krävde ryggradsfusionkirurgi och Benoit hamnade på skadelistan för ...
... är Greklands centrala bergsmassiv och har kallats dess ryggrad. Dess avlöpare sträcker sig söderut över Peloponnesos och bildar ...
Dålig hållning kan vara påfrestande för såväl muskler som ryggrad. Med tiden kan dessa påfrestningar förändra ryggradens ...
... s ryggrad på Manhattan separerar Chinatown från Little Italy. Den bildar också den norra gränsen av Tribeca mot ...
Exemplaret bestod av en nästan komplett ryggrad och över 250 tänder. Denna typ av exceptionellt bevarande av fossila hajar är ...
Västerut ligger Ryggraden, en bergskedja som liknar en ryggrad, därav namnet. Mitt i landet ligger Hadarac-öknen, som upptar en ...
... n har en ryggrad bestående av kolatomer, på vilka väteatomerna sitter. Denna kedja kan vara ogrenad, grenad eller ...
Det består av en komplett ryggrad till och med sista svanskotan. Sternbergs material förvaras nu i Canadian Museum of Nature i ...
Vid exempelvis ryggrad ökar andel elastiska fibrer och därmed ligamentets elasticitet. Skador. Det är inom vissa sporter ...
Köl och bottenstockar är en del av båtens ryggrad eller stam. Närmast kölen har bottenstockarna urtag (våghål) så att vatten ...
Uppdragets huvuduppgift var att installera en sektion av rymdstationen ISS:s "ryggrad", kallad Truss P3/P4, ett par stora ...
Detta behövdes för att tillåta stängningen av NSFNET som var Internets ryggrad. Detta resulterade i att Internet kunde bli ett ...
En del kallar dem mängdteorins ryggrad eftersom de är grundläggande inom mängdteorin. De används bland annat inom topologi, för ...
Muskelns huvudsakliga uppgift är extension av ryggrad och rotation åt motsatt sida. Rörelseapparatens anatomi, Finn Bojsen- ...
http://www.expressen.se/kvp/ledare/ledare-med-rod-och-gul-ryggrad/. Läst 22 november 2015. ^ "Där satt den". http://www. ... Peter J. Olssons blogg Kvällspostens ledarsida ^ "LEDARE: Med röd och gul ryggrad". Expressen. ...