... var en framgångsrik dansk belägring av Marstrand och Karlstens fästning som ägde rum den 10 till 16 juli ... "Varför dröjer ni?" En otålig Tordenskjold talar med en ödmjuk Danckwardt i Marstrand. Enligt Rothes version av händelserna drev ... "Avrättningen ägde rum den 16 september under sådana omständigheter, att göteborgsbödeln Jonas Wessman några dagar senare fick ...