... men asymtomatiska infektioner hos vuxna kan medverka till att rotavirusinfektioner överförs i samhället. Symptomatiska ...