Rotation och omlopp kring Jupiter[redigera , redigera wikitext]. Ganymedes, Europas och Ios banor kring Jupiter. ...
van Maanen och striden om nebulosornas rotation[redigera , redigera wikitext]. Ur ett modernt perspektiv kan Lundmarks resultat ... När Lundmark sammanställer utfallet kan han förvisso påvisa en intern rotation, men värdet var i samma storleksordning som det ...
Omloppsbana och rotation[redigera , redigera wikitext]. Oberon kretsar kring Uranus på 583 520 kilometers avstånd på 13,463234 ...
Rotation[redigera , redigera wikitext]. Den deformerade stjärnan Achernar (α Eridani) har fått sitt säregna utseende på grund ... Dessa fält kan påverka stjärnans solvind, vilket fungerar som en broms som sakta men säkert saktar in stjärnans rotation ... Degenererade stjärnor har dragits samman till en extremt kompakt massa, vilket resulterar i en snabb rotation. Men de har ...
Vridmoment och rotation[redigera , redigera wikitext]. Ett kraftpar ger vridmomentet τ. =. 2. r. F. {\displaystyle \tau =2rF}. ...
Men planeter med synkron rotation har en mycket långsam rotation, ett varv per år, vilket betyder att den inte kan skapa en ... Omloppsbana och rotation[redigera , redigera wikitext]. Som med andra kriterier är stabilitet av kritisk vikt när man avgör ... Synkron rotation skulle göra att växterna aldrig behöver vrida sig efter solen, drabbas av ändringar av skuggor och solmönster ... Om en planet skapas nog långt bort för att undvika synkron rotation under den första våldsamma perioden och sedan migrerar ...
Rotation: mäter ett vektorfälts tendens att rotera runt en punkt; rotationen av ett vektorfält är ett annat vektorfält. ...
Rotation Gunnar Eggen Harald Lunde 1.12,8 2,05 2002. Gigant Neo Jorma Kontio Stefan Melander 1.12,7 6,72 ...
Rotation Leipzig 39. 11 16 12 57 57 0. 38. 9. Aufbau Magdeburg 39. 16 5 18 59 63 −4. 37. ...
Rotation Babelsberg 26. 10 3 13 36 36 0. 23. 13. Chemie Halle-Leuna 26. 8 4 14 28 52 −24. 20. ...
Bunden rotation. Axellutning. 0°. Albedo. 0,22[2]. Skenbar magnitud. +7,9. ...
Rotation Babelsberg. 28. 12. 8. 8. 58. 43. +15. 32. 6. Aktivist Brieske-Ost. 28. 11. 8. 9. 48. 43. +5. 30. ...
Bunden rotation. Albedo. 0,5. Temperatur. ~78 K. Hitta fler artiklar om astronomi med Astronomiportalen ...
Hjulens rotation. Sensorerna mäter inducerade pulser på ett tandhjul. Informationen kan utnyttjas på tre sätt: Omedelbart ...
Bunden rotation. Albedo. 0,6. Temperatur. ~74 K. Skenbar magnitud. +15,8[2]. ...
Elementär · Block · Enhet · Determinant · Norm · Rang · Transformation · Rotation · Invers · Cramers regel · Trappstegsform · ...
Rotation i fotleden Dorsalflexion. "Uppåtrotation" av foten.. Vridning som för fotspetsen uppåt. Exempel: Då man "lättar på ... Rotation av kroppsdelar Inåtrotation eller medialrotation. Vridning kring en longitudinell axel in mot kroppens mittlinje.. En ... Rotation av underarmen Pronation. Inåtrotation av underarmen. En rörelse där strålbenet vrids kring armbågsbenet och handflatan ... Rotation: Vridning kring en axel.. *Circumduktion: En cirkulär, eller egentligen konisk, rörelse av en kroppsdel i till exempel ...
Tekst er tilgængelig under Creative Commons Navngivelse/Del på samme vilkår 3.0; yderligere betingelser kan være gældende. Se brugsbetingelserne for flere oplysninger ...
2011 - Rotation Curve - elektroakustiskt. *2011 - G-String - elektroakustiskt. *2011 - Tarrot - violin, guitar och elektronik ...
Dess rotation är synkroniserad. De hittills enda närbilderna av Titania togs av Voyager 2 då den passerade förbi månen under ...
Han studerade jordens rotation. Han var professor vid Paris universitet (Sorbonne). 1958 tilldelades han Royal Astronomical ...
Ipsilateral rotation av cervikalryggen Levator scapulae innerveras framförallt av direkta grenar från C-IV & C-V ...
"Very fast flagellar rotation." (på engelska). Nature (London, England: Nature Publishing Group) 371 (6500): sid. 752. 1994. doi ... är ett mått på frekvensen av rotation, särskilt antalet rotationer kring en fast axel, under en minut. Det används som ett mått ...
Dess rotation är synkroniserad. Puck är den sjätte största av Uranus månar och den största av planetens inre månar. Dess ...
Kontralateral rotation av bålen. Den yttre sneda bukmuskeln (latin: Musculus obliquus externus abdominis) är en muskel som har ... Muskeln gör det möjligt att röra bålen, både i form av rotation och böjning (flexion). ...
För rörelsen, se rotation. Rotering eller det ständiga knektehållet uppkom som ett åtagande från allmogens sida, att ständigt ...
Animation av Eros rotation. Som en av de största jordnära asteroiderna har Eros haft en betydelsefull roll i historien. Den ...
En sådan rotation benämns dygn. Det tar 365,2422 dygn för jorden att fullborda ett varv runt solen. Denna tid kallas ett ... Liksom den gregorianska kalendern är den judiska baserad på jordens rörelse och rotation kring solen. Men den skiljer sig genom ...
För vänsterspelare gäller motsatt rotation. Många professionella spelare slår sina slag med fade. Fade ger en svagare och mer ... För vänsterspelare gäller motsatt rotation. Många professionella spelare slår sina slag med draw. Draw ger en svagare och mer ... och för vänsterspelare motsatt rotation. Bollen har träffats med ett öppet klubblad och klubban har svingats utifrån och in. ... och för vänsterspelare motsatt rotation. Bollen har träffats med ett slutet klubblad och klubban har svingats inifrån och ut. ...
Ett vridmoment leder till rotation:. M. =. d. H. d. t. =. d. (. r. ×. v. ). d. t. {\displaystyle \mathbf {M} ={d\mathbf {H} \ ...