Romerska och bysantinska riket[redigera , redigera wikitext]. Romarna influerades av det grekiska kökets många karaktäristiska ... När romerska riket utvidgades var det helt klart påverkat av matlagningssederna hos de förslavade folken och då man hade råd ... De luxuösa romerska banketterna och de kända lukulliska festerna gjorde avtryck i historien genom dess överflöd och ... Det bysantinska riket återupptog snabbt, efter romarrikets fall, det antika grekiska köket och utvecklade det genom att ...
Romerska riket[redigera , redigera wikitext]. I det romerska riket förekom det två olika mått, som byggde på samma underenhet, ... 1854 fastställdes ett Zollpfund = 500,0 gram exakt, som skulle gälla i hela Tyska riket. Sedan metersystemet införts förbjöds ...
... , romarriket, romerska civilisationen eller antikens Rom var en kulturell och politisk enhet som utgick från ... Romerska kejsardömet[redigera , redigera wikitext]. Huvudartikel: Romerska kejsardömet. Kejsardömet avlöste den romerska ... Efter Västroms fall 476 har många stater i världen ansett sig vara arvtagare till det romerska riket. Det bysantinska riket, ... Romerska köket[redigera , redigera wikitext]. Huvudartikel: Romerska köket. Utbildning[redigera , redigera wikitext]. ...
Tre romerska provinser, Raetien, Noricum och Pannonien, fanns under romerska riket, här markerat i dagens Österrike. ... Två år senare tvingades han att lägga ned den tysk-romerska kejsarvärdigheten och det tysk-romerska riket upphörde därmed att ... Huset Habsburg och tysk-romerska riket (1278-1804)[redigera , redigera wikitext]. Maria Teresia regerade över Österrike 1740- ... 976 blev Liutpold I från Huset Babenberg markgreve över ett markgrevskap inom tysk-romerska riket öster om floden Enns som ...
Prokurator (latin procurator förvaltare) var i Romerska riket ursprungligen den som förde talan inför rätten för någon som inte ... I den romerska administrationen var de en kejserlig intendent och kom vanligen från riddarståndet eller från kejserliga ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Prokurator_(Romerska_riket)&oldid=48669449" ...
Tysk-romerska riket och Ungern[redigera , redigera wikitext]. Karta över Stormähren vid dess största geografiska utbredning ... Det västslaviska riket Stormähren existerade fram till 900-talet och beboddes av både tjecker och slovaker. Riket gick under ... Mähren och Schlesien bildade ett eget kungarike som ingick i det tysk-romerska riket. Från och med 1520-talet blev Ferdinand av ... Bedürftig, Friedemann (2008). Tredje riket från uppgång till fall: En uppslagsbok. Stockholm: Ersatz. ISBN 978-91-88858-32-0. ...
Romerska riket[redigera , redigera wikitext]. Huvudartikel: Romersk konst I den tidiga romerska konsten var den etruskiska ... Se vidare: Romerska riket. Västerländsk konsthistoria[redigera , redigera wikitext]. Huvudartikel: Västerländsk konsthistoria ... Se vidare: Bysantinska riket. Gotikens konst[redigera , redigera wikitext]. Huvudartikel: Gotiken Gotikens alla kännetecken ... Den romerska konsten 100-talet f.Kr. och senare är ofta svår att skilja från den grekiska. Där Romarriket införlivade Grekland ...
Inflytandet på romerska riket[redigera , redigera wikitext]. Då den romerska kulturen i så hög grad var påverkad av den ... Det etruskiska riket kallas även Etrurien (latin Etruria), vilket i sin tur utgör ett historiskt landskap som sedermera ... Från den romerska arkitektursförfattaren Vitruvius vet vi att de var kvadratformade, med stöttande pelare nära ingången och med ... och den romerska republiken hade grundats framställde romarna ofta etruskerna som sedeslösa och utsvävande, och etruskerna ...
Klockor i Romerska riket före kristendomen[redigera , redigera wikitext]. Klockor är en äldre företeelse än själva kristendomen ... Den största klockan i Sydkorea - Kung Seongdeoks klocka - väger 25 ton och är gjuten i det sydkoreanska riket Silla på 700- ...
Romerska riket *Avslutning av de fyra festdagarna Quinquatria till gudinnan Minervas ära (inledda 19 mars) ...
Thylander, Hilding, Det Romerska riket, (1977), 2 uppl. 2009, ISBN 978-91-7040-070-4 ... Romerska kalendern · Romerskt medborgarskap · Romersk klädedräkt · Romerska köket · Romersk utbildning · Romerska bad ... Latin · Latinsk grammatik · Latinska ordspråk och talesätt · Romerska siffror · Lista över förkortningar · Romerska alfabetet ... Utgrävningarna i Pompeji har visat att konsten att läsa och skriva var väl utbredd inom det Romerska kejsardömet. De romerska ...
"Romerska riket". Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/lang/romerska-riket. Läst 2 april 2011.. ... Kategori:Romerska riket innehåller tematiskt sorterade artiklar som rör även andra perioder i det antika Rom ... Romerska republiken. 509 f.Kr. - 27 f.Kr.. Romerska kejsardömet. 27 f.Kr. - 395 e.Kr. ... Roms kungatid är den tid i det romerska rikets historia som föregick den romerska republiken. Enligt traditionen styrdes Rom ...
Romerska riket Historia *Roms kungatid (753 f.Kr. - 509 f.Kr.). *Romerska republiken (509 f.Kr. - 27 f.Kr.) ... Romerska kejsardömet (27 f.Kr. - 395 e.Kr.) *Principatet (27 f.Kr. - 284 e.Kr.) ... Bland annat efter slaget vid Allia 390 f.Kr., då en keltisk här besegrade den samlade romerska armén och intog själva staden, ... Allteftersom det romerska imperiet växte, tillkom fler legioner, vilka ibland knöts till de erövrade områdena. Gaius Marius ...
Bysantinska riket (Östrom) erövrades till slut av Osmanska riket år 1453. Orsakerna till det Romerska rikets fall[redigera , ... Romerska riket utvecklades nu till två i realiteten självständiga stater. Östrom med Konstantinopel som huvudstad medan ... Huvudartikel: Bysantinska riket. Det östromerska riket klarade folkvandringstiden mycket bättre än Västrom även om man i början ... Britannien gick permanent förlorat sedan de romerska trupperna utrymt ön för att i stället försöka försvara riket mot alla ...
i Romerska riket; vid utgrävningar av en villa i Torre Annunziata (antikens Oplontis) påträffades citronträd. Med tiden ...
Örnen var från början en kejserlig symbol i det Heliga Romerska Riket (Tysk-Romerska riket), men eftersom detta rike under ...
Furstbiskopdömet Liège är en tidigare stat i det Tysk-romerska riket vilken styrdes av biskopen av Liège, sedan ...
Patara, Romerska riket. Död. 6 december 343. Myra, Romerska riket. Vördas inom. Hela kristenheten. ...
Det tysk-romerska riket demonterades i betydande grad, ständerna fick en i princip fullständig suveränitet och kejsarens makt ... Dessutom nåddes inflytande i det tysk-romerska riket genom en plats i det Tyska rikets riksdag.[39] ... Under år 1633 förhandlade han med svenskarna och deras allierade för att försöka återställa freden i det Tyska riket och ... återställa freden i Tyska riket och, om nödvändigt med vapenmakt, tvinga de svenska trupperna att lämna Tyskland.[27] Då ...
... var då en del av Tysk-romerska riket, men blev 1499 de facto självständigt. Denna självständighet erkändes ...
Östfrankiska riket (843-962). Tysk-romerska riket (962-1806). Preussen (1701-1918). ...
Romerska provinser vid Romerska imperiets maximala utbredning under kejsar Trajanus (cirka 117 e. Kr.). ...
... som en ersättning för det 1806 upplösta Tysk-romerska riket. Tyska förbundet hade, till skillnad från Tysk-romerska riket, ... eftersom förbundets gränser närmast följde de gränser som hade gällt för Tysk-romerska riket. ...
Sverige och Tysk-romerska riket. Freden i Celle. Sverige och furstarna av huset Lüneburg. ...
Hon var regent i Tysk-romerska riket 1056-1062 som förmyndare för sonen Henrik IV. Hon var dotter till hertig Wilhelm V av ...
Västrom och Tysk-romerska riket[redigera , redigera wikitext]. Efter Romarrikets delning 395 och Västroms fall, kom avståndet ... Två år senare härjade Napoleons trupper i Tyskland, och det gamla Tysk-romerska riket, som redan sedan trettioåriga kriget inte ... I Europa har titeln framför allt använts för monarkier som hävdar ett arv från Romerska riket. ... och det som blev Det heliga romerska riket av tysk nation, varför de tyska kejsarnas inblandning i händelserna på Apenninska ...
Romerska riket: Inledningen på bacchanalierna. Minnesdagar[redigera , redigera wikitext]. *. Lettland: Lettiska legionärernas ...
"Tysk-romerska riket - Uppslagsverk - NE". www.ne.se. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/tysk-romerska-riket. ... I sina politiska relationer var abbedissan en furstinna, det vill säga regerande monark, av det Tysk-romerska riket.[5][6] ... "Annalerna" handlar mest om Tysk-romerska rikets historia.[13][14] Abbedissor[redigera , redigera wikitext]. Flera av ... Handlingen markerar en vändpunkt i kampen att vinna tillbaka territoriet öster om Elbe, där Östfrankiska riket drivits tillbaka ...
Östfrankiska riket (843-962). Tysk-romerska riket (962-1806). Preussen (1701-1918). ...
Förbundet bestod ursprungligen av 16 furstar av stater i Tysk-romerska riket som slutit allians med Franska kejsardömet. Bara ... Till följd av den enorma förlusten av territorier och stater ur Tysk-romerska riket, och franska påtryckningar mot kejsar Frans ... De ovannämnda tyska furstarna förklarade sig 1 augusti 1806 lösta från varje förbindelse med det gamla Tysk-romerska riket, och ... Andra regenter upphöjde sina titlars värdighet efter utträdet ur Tysk-romerska riket, t.ex. blev kurfursten av Baden, ...
... er (av latinets plebs, "folk"). Plebejerna var en politisk klass i det romerska riket: folket, i allmänhet den hårt ... men de var fria romerska medborgare. Plebejerna hade ofta en klientrelation till patricierna vilket innebar att i utbyte mot ...
Bysantinska riket. 395-1204. Arcadius · Theodosius II · Marcianus · Leo I · Leo II · Zeno · Basiliscus · Anastasios I · ... Romerska kejsare. Principatet. 27 f.Kr.-235 e.Kr.. Augustus · Tiberius · Caligula · Claudius · Nero · Galba · Otho · Vitellius ... Västromerska riket. 395-480. Honorius · Constantius III · Joannes · Valentinianus III · Petronius Maximus · Avitus · Majorianus ... Bysantinska riket. 1261-1453. Mikael VIII Palaiologos · Andronikos II Palaiologos · Mikael IX · Andronikos III Palaiologos · ...
... finns betydande samlingar av kartagiska och romerska antikviteter, särskilt av romerska mosaiker.[4][8] Staden har även en ... 1534 intogs Tunis av Osmanska riket, och mellan 1535 och 1569 samt 1573 och 1574 tillhörde det Spanien.[6] 1705 gjorde sig ...
Efter Romerska rikets delning blev staden huvudstad i Bysantinska riket (Östromerska riket).[22] ... Turkarna och Osmanska riket[redigera , redigera wikitext]. Huvudartiklar: Turkar, Seldjuker och Osmanska riket. ... I det område som utgör dagens Turkiet har flera historiska riken uppstått, såsom Bysantinska riket och Osmanska riket. Turkiet ... vilka alla underkastades Romerska riket vid mitten av första århundradet f.Kr.[21] År 324 e.Kr. valde den romerske kejsaren ...
... (tyska: Kurfürst; latin: Princeps Elector), titel för de furstar i Tysk-romerska riket som från 1200-talet hade ... Tysk-romerska riket var formellt en valmonarki där efterträdaren till den sittande regenten valdes av högadeln och det högsta ... Antalet kurfurstar utökades därmed till nio, men ingen av dessa hann delta i ett kungaval då Tysk-romerska riket upplöstes år ... Kurfurstetiteln var den mest prestigefyllda som kunde ges en vasall i Tysk-romerska riket och medförde särskilda privilegier ...
För den händelse att de eller någon av deras drabbas av obestånd, bannlysning eller besvär från den romerska kurian för detta ... över allt riket och borgmästare och rådmän i Stockholm med den menige man och allmoge, fullmäktige för sig och alle andra hemma ...
Heliga Romerska Riket - 25 april 1827, Genua, Konungariket Sardinien) var en medlem av huset Saxe-Meiningen och en prinsessa av ...
Östslaver · Storbulgariska riket · Vitkroatien · Ruskhaganatet · Khazarer · Kievrus (regenter) · Galizien-Volhynia-riket · ... Där finns romerska och bysantinska kulturminnen bevarade. Slaviska stammar ockuperade så tidigt som på 500-talet de centrala ... Trypilljakulturen · Jamnakulturen · Katakombkulturen · Kimmerien · Taurien · Skytien · Bosporanska riket · Sarmatien · ... Tsarryssland · Kejsardömet Ryssland · Lillryssland · Nya Ryssland · Habsburgska monarkin · Galizien-Lodomeria-riket · Bukovina ...
Tredje riket från uppgång till fall, sid 112 "ekonomi" och fyraårsplanen *^ Eklund, Klas (2005). Vår ekonomi (10 uppl). ... Man yrkade vidare på att den romerska rätten, som ansågs tjäna den "materialistiska världsordningen", skulle avskaffas till ... Heim ins Reich - Rätten för Tyskland att inkorporera alla tysktalande områden med Tyska riket (punkt 1 i programmet). ... Friedemann Bedürftig, Tredje riket från uppgång till fall, Stockholm 2007, s 417 ...
Romerska kejsardömet. 27 f.Kr.-395 e.Kr.. Västromerska riket. 395-476 ... Romerska senaten. Cursus honorum. Romerska folkförsamlingen. Romersk rätt. Romerskt medborgarskap. Imperium. Auktoritet. ...
Enligt Adam av Bremen så hade kungarna under 1000-talet en roll i samhället som påminde om de romerska konsulerna eller ... som också författade stadslagen och landslagen genom vilka han styrde riket. 1397 ingick Sverige i Kalmarunionen, varunder de ...
besegrades Illyrien slutligen av romarna som av området skapade den romerska provinsen Illyricum. Sedan det Västromerska riket ... I slutet av 1300-talet expanderade det osmanska riket över Balkanhalvön. Turkarna vann slaget vid Kosovo Polje 1389, slaget vid ... återerövra Bosnien och under hans regeringstid rådde stabilitet inom det kroatiska riket som då stod på sin höjd. Hans ... kunna gå till anfall och i Wien var man orolig för att Frankrike skulle anfalla i ryggen om man kraftsamlade mot Osmanska riket ...
... ("Theodosius bok") var den sammanställning av romerska lagar förordnade av kristna romerska kejsare sedan ... De romerska lagarna sammanställdes därefter på nytt och omarbetades under Justinianus, som lät publicera Corpus juris civilis. ...
Provinsen bidrog till det romerska riket främst med spannmål och ädelmetaller. År 271-275 drog sig romarna ur Dakien som ett ... Vissa historiker menar att det romerska inflytandet över dakerna var marginellt. De flesta är dock eniga om att det uppstod en ...
16 juni - Den romerska armén börjar retirera från sasanidernas riket, efter att ha blivit anfallen av deras trupper. ...
Sulmo, Italien, Romerska republiken. Död. 17 eller 18 e.Kr. Tomis, Scythia Minor, Romerska riket. ... Han skrev om kärlek, romerska festivaler och övergivna kvinnor, men är mest känd för Metamorfoser, ett diktverk om ett antal ... Hans diktning utgör en spegelbild av den förnäma romerska världen under Augustus, av Roms gator och salonger med deras lätta ... Ovidius representerar en generation som endast genom hörsägen, ej av egen erfarenhet, hade lärt känna den romerska republiken. ...
Tysk-romerska riket. Sysselsättning. Målare[4][3], skulptör[4], arkitekt[4][3]. ... var en italiensk konstnär och arkitekt under den romerska högrenässansen. ...
2 solidusmynt från östromerska riket, samt 1 spirallagd ten. Funnen på plogdjup i odlad mark. I närheten har vid skilda ... 22 mycket skadade romerska silvermynt, alla starkt nerslitna, som nötts ner väldigt mycket av människofingrar samt av de ... 8 solidimynt från det västromerska riket, 4 sönderhuggna guldtenar. Påträffade under plöjning. ...
... prins av Solre och det heliga romerska riket Charles I de Cossé (c. 1505-1563), marskalk av Frankrike 1550 Artus de Cossé- ...
Tysk-romerska riket. Tempelherreorden. Tyska orden. Johanniterorden Befälhavare och ledare Kaidu Henrik II av Nedre Schlesien ...
Flera kejsare i romerska riket hade enligt samtida historieskrivare manliga älskare. Dessa berättelser är dock ofta inlägg i ... Genomgående saknas dock närmare beskrivning av kvinnlig homosexualitet, mer än som något potentiellt farligt i vissa romerska ... "Homosexualitet i Tredje Riket". Brutus Östlings förlag Symposium. *^ RFSL, HBT-historia "Arkiverade kopian". Arkiverad från ...
Romerska mynt och silverskatter har återfunnits på ett flertal fyndplatser i Norrland, särskilt längs Ångermanälven, men även ... Efter att potatisen spreds började potatispalt förekomma över hela riket, liksom blodpalt och paltbröd, vilka försvann under ... 723 286 bor i kommuner som har havsvattenareal, enligt SCB: "Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 2011" Arkiverad 2 ... Jämtland och Härjedalen införlivades 1645 i det svenska riket efter dansk-svenska krigen. Därefter talade man under en tid ...
Enligt Titus Livius hade Romerska riket alltsedan bildandet regerats av kungar, varav Lucius Tarquinius Priscus var den femte ... "Romerska kronan" skulle tillfalla. Från djupet av grottan ska då detta svar ha hörts: "Högsta makten i Rom skall den af eder, I ... en av grundarna av den romerska republiken 509 f.Kr. och även en av de första konsulerna, vald samma år.[1] ... Personer inom Romerska riket under 500-talet f.Kr.. *Personer inom Romerska riket under 400-talet f.Kr. ...
Den romerska historikern Tacitus nämner Fenni-folket omkring 100 e.Kr., men folkslaget han beskrev var möjligen snarare samerna ... Den moderna definitionen av Finland kom egentligen inte till förrän efter att Svenska riket "sprängts itu". Det som ... "Riket". Uttrycket är missvisande, eftersom till exempel skärgårdskommunerna i Åboland räknas höra till "Fastlands-Finland". ...
Efter Romerska rikets delning blev staden huvudstad i Bysantinska riket (Östromerska riket).[22] ... I det område som utgör dagens Turkiet har flera historiska riken uppstått, såsom Bysantinska riket och Osmanska riket. Turkiet ... vilka alla underkastades Romerska riket vid mitten av första århundradet f.Kr.[21] År 324 e.Kr. valde den romerske kejsaren ... romerska och islamiska kulturer) och västerländska kulturer och traditioner, som började när Osmanska riket blev mer ...
Vid riksdagen i Worms år 1521 fick Luther försvara sin lära inför kejsaren för det Tysk-romerska riket. Luther var ... Senare kom en del delstater i det Tysk-romerska riket att omfatta Luthers lärosatser. Lutherdomen fick en säkrare ställning i ... exkommunicerad och förklarades fredslös i riket. Martin Luther översatte Nya testamentet till tyska 1522 och hela bibeln 1534. ...
Romerska riket - hemliga ceremonier till Bona Deas ära. Namnsdagar[redigera , redigera wikitext]. I den svenska almanackan[ ...