Bakterierodopsin består av proteinerna opsin och retinal, samma protein som bygger upp det snarlika röda ämnet rodopsin som ... www.ne.se/rodopsin & http://www.ne.se/retinal & http://www.ne.se/lang/salin - från Nationalencyklopedin på nätet - http://www. ...
... fast istället för en löslig ligand binder receptorn rodopsin, som ändrar sin struktur när det träffas av solljus, vilket ...
... svårighet att se i mörker då för lite rodopsin bildas för att de ljuskänsliga stavarna ska fungera optimalt. Övergår snabbt vid ...
... rodopsin), och aktionsspektrum för en landväxts fotosyntes liknar absorptionsspektrum för klorofyll. Uppmätning av ...
I starkt ljus spaltas rodopsin, och detta är förenklat uttryckt den utlösande faktorn till en aktionspotential. Rodopsin kräver ... Rodopsin eller synpurpur är ljuskänsliga G-proteinkopplade receptorer i ögat, som gör det möjligt att se även vid svaga ... Många andra pro- och eukaryota organismer (särskilt svamp såsom Neurospora) avger rodopsin jonpumpar eller sensoriska ... ISBN 0-8153-2971-7 Wikimedia Commons har media som rör Rodopsin. Bilder & media. ...
... är att vitamin A eller retinol som det också heter behövs för att producera rodopsin som är viktigt för att syncellerna ska ...