Bakterierodopsin består av proteinerna opsin och retinal, samma protein som bygger upp det snarlika röda ämnet rodopsin som ... men också av den saltälskande algen Dunaliella som har en starkt röd färg. Halobakterierna lever i ett tunt lager av ...