Diagnos sker genom att testa blod, urin, eller saliv efter viralt RNA då personen är sjuk. Prevention kan uppnås genom att ...
... som använder en RNA-mall för att katalysera syntes av viralt DNA.[26] ... VSV gick in i en värdcell som en enda negativ sträng av RNA, men förde med sig RNA-polymeras för att stimulera ... involverade ett RNA-beroende RNA-polymeras i viruspartikeln och använde en ny replikeringsstrategi för att replikera dess RNA- ... Baltimore utökade detta arbete och undersökte två RNA-tumörvirus, Rauscher murine leukemia virus och Rous sarcoma virus.[21][25 ...
Jämfört med hos friska försökspersoner producerade astmatiska epitelceller ungefär åtta gånger så mycket viralt RNA efter att ...
... som förstör RNA:t. I fallet med siRNA kommer siRNA-fragmentet få en komplett basparning mot dess mål-RNA, som ofta är viralt ... Det arbetar att inkorporera en bit siRNA eller miRNA, som sedan används som mall i jakt på antingen viralt dubbelsträngat RNA, ... RNA-induced silencing complex eller RISC är ett protein-RNA-komplex som bland annat utgör en del av cellers försvar mot virus. ... är homologt med RNas H som medierar nedbrytning av RNA-DNA-hybridiserade fragment, vilket är ett skydd mot viral arvsmassa. I ...
... och vissa viralt orsakade former av hepatit. ^ "Interferon-lambda: a new addition to an old family.". US National Library of ... till exempel genom klyvning av virus RNA eller DNA. Interferon-beta är en central beståndsdel i tre vanliga läkemedel mot ...