Man kan säga att det är uppsättningen tillgängliga typer av transport-RNA-molekyler som ser till att den genetiska koden ... Transfer-RNA (av engelskans transfer RNA, förkortat tRNA) är RNA som har till uppgift att transportera aminosyror till ... Det finns en sådan transfer-RNA-molekyl för varje kodon i den genetiska koden. Schematiskt har transport-RNA-molekylerna formen ...
Man kan säga att det är uppsättningen tillgängliga typer av transfer-RNA-molekyler som ser till att den genetiska koden ... Transfer-RNA (av engelskans transfer RNA, förkortat tRNA) är RNA som har till uppgift att transportera aminosyror till ... Det finns en sådan transfer-RNA-molekyl för varje kodon i den genetiska koden. Schematiskt har transfer-RNA-molekylerna formen ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Transfer-RNA&oldid=46810961" ...
De ingår till exempel ribosomer och fungerar som transfer-RNA. RNA kan också ha reglerande funktioner genom interaktion med ... Dessa kedjor sitter ihop parvis och bildar något som ser ut som en spiralskruvad stege. Nukleotiderna sticker ut åt sidan från ... RNA som har denna roll kallas budbärar-RNA. RNA-molekylen används sedan som mall vid tillverkning av en kedja av aminosyror. ... Vissa gener kopieras till RNA utan att detta RNA i sin tur blir använt som mall för proteinsyntes. Sådana RNA-molekyler kallas ...