Denna teori har kunnat styrkas med hjälp av ribosomalt RNA som molekylära klocka. Resultaten tyder på att kloroplasten från ... För att analysera händelser längre tillbaks i tiden har ribosomalt RNA visat sig innehålla användbar information. Till exempel ... Det har också visat sig svårt att använda molekylära klockor som metod vid jämförelser mellan eukaryoter, prokaryoter och RNA ...
... är en fundamental komponent av nukleoler eftersom den utgör templat för transkription av ribosomalt RNA. De flesta djur- och ... Den har troligen en funktion vid RNA-syntesen och vid bildningen av ribosomer. Ribosomer beskrivs oftast som cellens fabriker. ... Nukleoler består av protein och ribosomalt DNA (rDNA). rDNA:t ...
Även molekylärbiologiska studier (bland annat på ribosomalt RNA) visar att landväxterna (embryofyterna) härstammar från just ...
Av dessa gener kodar 13 stycken för proteiner, 22 för olika transport-RNA (tRNA) och två för ribosomalt RNA (rRNA). Alla dessa ...
Gener som ofta används för sådana studier av insekterna är ribosomalt RNA, Histon H3, EF1α1 och olika mitokondriegener som t.ex ...
... och styr kemiska modifieringar på funktionella RNA:n, såsom ribosomalt RNA, rRNA. Den här artikeln är helt eller delvis baserad ... De transkriberas av RNA polymeras II och RNA polymeras III, och är involverade i flera viktiga processer. En viktig funktion ... En stor grup av snRNA-molekylerna är så kallade snoRNA:er, small nucleolar RNAs. Dessa RNA-molekyler har en viktig funktion i ... snRNA, från Small nuclear ribonucleic acid, Uttalas ofta som "snurpar", är en form av små RNA-molekyler som bildas och ...
Sekvensanalys av DNA som kodar för 18S ribosomalt RNA (18S rDNA) har visat sig vara användbart för att skapa ordning i ...
... eller uttrycket av olika gener genom att producera reglerande RNA-transkript. Ribosomalt DNA och tRNA-kod hör även de till icke ...
... en serie av experiment och metodutveckling kunde en plasmid innehållandes en gen från groda kodandes för ett ribosomalt RNA ... "A Programmable Dual-RNA-Guided DNA Endonuclease in Adaptive Bacterial Immunity" (på en). Science 337 (6096): sid. 816-821. doi: ...
Gener som ofta används för sådana studier av insekterna är ribosomalt RNA, Histon H3, EF1α1 och olika mitokondriegener som t.ex ...