Majoriteten av ALD reaktioner använder två kemikalier, vanligtvis kallade prekursorer. Dessa prekursorer reagerar med en yta, ... Fanns det en genetisk molekyl innan DNA och RNA? Kan vi modifiera liv och t.om. skapa konstgjort liv i laboratorier? Fungerar ... Genom att utsätta de prekursorer till tillväxtytan upprepade gånger, skapas en tunn film. ALD används mycket inom den ... är en förutsättning för att också förklara uppkomsten av RNA. Vi förstår små enkla molekyler relativt väl och vi har en god ...