Ett ribozym (av ribonukleinsyreenzym, även kallat RNA-enzym eller katalytiskt RNA) är en RNA-molekyl som kan katalysera en ... "RNA-catalyzed RNA polymerization: accurate and general RNA-templated primer extension". Science "292" (5520): ss. 1319-25. PMID ... RNA kan också fungera som arvsmassa, vilket fick Walter Gilbert att föreslå att cellen ursprungligen använde RNA både som ... Tang och Breaker isolerade självsplitsande RNA genom in vitro-selektion av slumpmässiga RNA-sekvenser. En del av de syntetiska ...
... överförs från DNA via RNA till protein. Den molekylära strukturen hos DNA och RNA och den metabolism som försörjer deras ... Autokatalytisk mängd (av engelska: autocatalytic set, ACS) är en mängd enheter som var och en kan skapas katalytiskt av andra ... Teoretiska studier av RNA-världen lider av samma problem. I motsats till definitionen ovan, som gäller inom artificiell kemi, ... En avbildning av de godtyckligt långa polymerer som krävs för att skapa DNA, RNA och proteiner är därför fortfarande inte ...