Till dessa hör bland annat TFIIA och TFIIB, där TFII refererar till att de interagerar med RNA-polymeras II, som syntetiserar ... Klug, A.; Rhodes, D.. "Zinc Fingers: A Novel Protein Fold for Nucleic Acid Recognition" (på en). Cold Spring Harbor Symposia on ... En annan generell transkriptionsfaktor, TFIIH, kommer med hjälp av ATP-hydrolys att tvinga isär DNA-dubbelhelixen så att RNA- ... Inbindningen orsakar en förändring i DNA-strukturen som gör att fler transkriptionsfaktorer samt RNA-polymeras II kan bilda ett ...
Ett fåtal RNA-molekyler kan också katalysera reaktioner och kallas då ribozymer. Ribozymerna upptäcktes på 1980-talet och utgör ... Lilley D (2005). "Structure, folding and mechanisms of ribozymes" (på engelska). Curr Opin Struct Biol 15 (3): sid. 313-23. doi ... Anfinsen C.B. (1973). "Principles that Govern the Folding of Protein Chains". Science 181 (96): sid. 223-30. doi:10.1126/ ... Liknande korrekturläsningsmekanism finns även hos RNA-polymeraser, aminoacyl-tRNA-syntetas och ribosomer. Enzymer är mycket ...
King, Jonathan (12 november 2007). "MIT OpenCourseWare - 7.88J / 5.48J / 7.24J / 10.543J Protein Folding Problem, Fall 2007 ... Fanns det en genetisk molekyl innan DNA och RNA? Kan vi modifiera liv och t.om. skapa konstgjort liv i laboratorier? Fungerar ... är en förutsättning för att också förklara uppkomsten av RNA. Vi förstår små enkla molekyler relativt väl och vi har en god ... tertiära och kvartära strukturen hos en RNA-sekvens baserad på dess miljö? Varför uppvisar vissa enzymer reaktioner som är ...
Lilley D (2005). «Structure, folding and mechanisms of ribozymes». Curr Opin Struct Biol. 15 (3): 313-23. PMID 15919196. doi: ... Men noen få RNA-molekyler kalt ribozymer katalyserer også reaksjoner, og bør derfor også kunne kalles enzymer. Et viktig ... Anfinsen C.B. (1973). «Principles that Govern the Folding of Protein Chains». Science. 181: 223-230. PMID 4124164. doi:10.1126/ ...