"New core promoter element in RNA polymerase II-dependent transcription: Sequence-specific DNA binding by transcription factor ... Carcamo J, Buckbinder L, Reinberg D. (1991). "The initiator directs the assembly of a transcription factor IID-dependent ... a b c] Butler, Jennifer E. F.; Kadonaga, James T.. "The RNA polymerase II core promoter: a key component in the regulation of ... "The MTE, a new core promoter element for transcription by RNA polymerase II" (på en). Genes & Development 18 (13): sid. 1606- ...
"Primer-directed enzymatic amplification of DNA with a thermostable DNA polymerase". Science 239 (4839): sid. 487-491. doi: ... Primers (korta RNA-fragment) innehållande sekvenser som är komplementära till målregionen samt ett DNA-polymeras, som metoden ... Selektiv isolering av DNA[redigera , redigera wikitext]. PCR möjliggör isolering av DNA-fragment från genomiskt DNA genom ... Detta DNA-polymeras tillverkar en ny DNA-sträng enzymatiskt från de byggstenar som DNA normalt består av (nukleotider) genom ...