Skepnader/former som utomjordiskt liv förväntas anta sträcker sig från tänkande och kännande varelser till liv av bakteriellt ... såsom ribos i molekylerna DNA och RNA samt cellulosa i växter). Växter får sin energi genom omvandling av ljusenergi till ...